SNEEK - ,,De fractie van D66 in de gemeente Súdwest-Fryslân heeft er altijd voor gepleit deze molen op de kop van de Afsluitdijk in te voegen bij het project in het IJsselmeer. Maar helaas gaan we hier als gemeente zelf niet over, dit ligt bij de provincie. Iets wat heel frustrerend kan zijn”, stelt Mirjam Bakker. Op woensdag 18 juli besloot een meerderheid van Provinciale Staten tot de aanleg van Nij Hiddum-Houw.

Mirjam Bakker is fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. Ook zit ze in de commissie Bestjoer en Finânsjes. Zij maakte als wethouder deel uit van het vorige college van Súdwest-Fryslân. Opkomende energievoorzieningen passeren de revue, ‘operatie Steenbreek’, het vraagstuk van ongeletterdheid en het ‘mooie werk’ in de commissie Bestjoer en Finânsjes.

D66-er Bakker is nauwgezet betrokken bij het debat omtrent opkomende energievoorzieningen in Fryslân. Het Comité Hou Friesland Mooi bestookte de beleidsmakers in de media herhaaldelijk met argumenten tegen de aanleg van negen grote windturbines van meer dan 200 meter hoogte op de Kop van de Afsluitdijk ofwel het windpark Nij Hiddum-Houw. Het mocht niet baten.

D66 is, net als de PvdA, voorstander van de zogeheten ‘operatie Steenbreek’, waarin mensen worden gestimuleerd meer groen in hun tuin te plaatsen dan het leggen van tegels. Beide partijen zien graag dat de gemeente Súdwest-Fryslân daar onderzoek naar doet.

,,Door klimaatveranderingen krijgen we steeds vaker drogere perioden die gevolgd worden met hevige stortbuien. De grote hoeveelheid regenwater kan dan niet snel wegstromen, wat veel overlast veroorzaakt. Kijk naar de overlast van een paar maanden geleden toen door stortbuien delen van Sneek en Bolsward onder water stonden”, aldus Mirjam Bakker.

Operatie Steenbreek staat voor meer groen, zodat water beter weg kan lopen. ,,Kleine, lokale initiatieven op dit terrein zijn het meest effectief, dus is het logisch dat juist de gemeente dit stimuleert. Het zijn trouwens ook onze gemeentelijke riolen, waar we met zijn allen belasting voor betalen, die willen we toch niet laten overstromen?”

Naast Mirjam Bakker is Marieke Vellinga raadslid voor de democraten in Súdwest-Fryslân. Zij zet zich onder meer in tegen laaggeletterdheid. In mei werd een motie van haar aangenomen om een avond te organiseren voor ambtenaren, raadsleden en wethouders om meer aandacht te genereren voor dit thema.

Mirjam Bakker: “Eén op de zeven mensen is Nederland is laaggeletterd en loopt daardoor tegen veel problemen aan. In onze gemeente is 12% van de inwoners laaggeletterd! Hier moeten we iets aan doen.” In overleg met onder meer Stichting Lezen & Schrijven is in andere gemeenten ook een vergelijkbare motie ingediend om het thema provinciaal op de kaart te krijgen, volgens Bakker.

In de raad van Súdwest-Fryslân verwierp overigens het CDA de motie met betrekking tot het houden van een voorlichtingsavond over laaggeletterdheid. ,,Wij hebben ons oprecht verbaasd over het feit dat het CDA blijkbaar niet inziet hoe nijpend dit probleem is.”.

Namens haar partij is Bakker vertegenwoordigd in de commissie Bestjoer en Finânsjes, waarin de uitvoering van de Ontwikkelagenda tamelijk centraal staat. ,,Onze gemeente heeft ambitieuze plannen en veel geld gereserveerd om een aantal gebieden extra te ontwikkelen, zoals Bolsward, Sneek en de IJsselmeerkust.” Belangrijk zijn eveneens lokale initiatieven als Ut de Mienskip, thema’s als snel internet, multifunctionele centra, binnenstad Sneek, binnenstad Bolsward met Historisch Centrum Westergo, veilige fietspaden en duurzaamheid.

Mirjam Bakker is van mening dat ieder vraagstuk wordt getoetst op duurzaamheid en nut en noodzaak voor de inwoners van Súdwest-Fryslân. En: ,,Waarom doen wij dit als gemeente en waarom doen we dit zo? Daarnaast vinden wij het nog steeds van het grootste belang dat we het samen met onze inwoners doen of (nog beter) dat de inwoners zelf aan de slag gaan met initiatieven.”

De commissie Bestjoer en Finânsjes kan altijd een beroep doen op expertise van de behandelend ambtenaar en de politiek getinte vragen worden aan de wethouder gesteld. ,,Maar wat natuurlijk belangrijker is, is dat je je als volksvertegenwoordiger laat informeren door de mensen die het aangaat, onze inwoners”, benadrukt ze.

Het bezig zijn in genoemde commissie omschrijft Mirjam Bakker als ‘mooi werk’. “Je bent echt bezig met dat wat belangrijk is voor onze gemeente, het doet er dus werkelijk toe. Daar komt nog bij dat de sfeer in de commissie altijd prettig is. We rollebollen niet vechtend over straat en proberen elkaar niet constant vliegen af te vangen voor politiek gewin. Daar ben ik erg blij mee, we zitten daar namelijk niet voor onszelf maar voor onze inwoners,” besluit Mirjam Bakker.

Wiebe Dooper.