Aanleg Windpark Fryslân kost ruim half miljard

KORNWERDERZAND - Ruim 500 miljoen euro, dat moet Windpark Fryslân kosten. De bouw start in 2019, in 2021 moeten de molens -89 in totaal- draaien. Met een productievermogen van ruim 380 MW draagt het windpark bij aan 60 procent van de Friese doelstelling voor duurzame stroom. Concreter: het is vergelijkbaar met het stroomgebruik van 400.000 huishoudens. Een joint venture van Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy is verantwoordelijk voor de bouw.

Binnen de joint venture zal Van Oord verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, de fabricage en de installatie van de fundaties en de kabels van het windpark. Van Oord levert daarnaast ook de het materieel voor de installatie van de turbines. Siemens Gamesa Renewable Energy s is binnen de samenwerking verantwoordelijk voor het ontwerp, de fabricage en in bedrijfstelling van de turbines en het tussenstation op land.

Een uniek aspect van de samenwerking tussen beide bedrijven is het geïntegreerde ontwerpteam, waarin professionals uit beide bedrijven zullen samenwerken aan zowel de fundaties als de turbines.

Natuurleiland

De gunning aan de joint venture omvat ook de aanleg van een natuurgebied ten zuiden van de Afsluitdijk nabij Kornwerderzand. Door gebruik te maken van zand uit het IJsselmeer zal een eiland van 2 hectare aangelegd en onder water een natuurgebied voor vissen en waterplanten van in totaal 25 hectare. Het eiland zal tijdens de bouw van het windpark tijdelijk gebruikt worden als werkeiland.

Meteen na de afronding van de bouw zal het windpark worden doorontwikkeld tot een natuurgebied, zowel onder als boven water, zodat het extra kwaliteit toevoegt aan het rust- en foerageergebied van vissen en vogels.

Extra capaciteit

Door de keuze voor windturbines van E 4,3 MW vermogen elk komt de totale productiecapaciteit van Windpark Fryslân uit op 382,7 MW. Dat is ruim meer dan de ‘minstens 316 MW’, die eerder werd gecommuniceerd. Projectdirecteur Anne de Groot is verheugd over deze extra capaciteit van het windpark.

De Groot: ,,Doordat we turbines met een groter vermogen kunnen plaatsen op deze locatie, kunnen we nog meer duurzame energie realiseren dan aanvankelijk gedacht. Deze hogere capaciteit is mogelijk geworden door de snelle doorontwikkeling van de techniek.”

Lokale betrokkenheid

De definitieve contracten voor de opdracht zullen maar verwachting in het najaar worden getekend. De joint venture heeft te kennen gegeven dat zij zal samenwerken met lokale partners en lokale initiatieven zal ondersteunen om de Friese economie te stimuleren.