Oranje Fonds geeft 30.000,- euro voor herbestemming kerk Dedgum

DEDGUM - Het Oranjefonds heeft een bedrag van 30.000,- euro geschonken voor de herbestemming van de kerk van Dedgum tot dorpshuis. Het geld is aangevraagd door Doarpsbilang Dedzjum en omkriten, in overleg met de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

De kerk van Dedgum wordt gerestaureerd en herbestemd. De kerk is sinds enkele jaren in eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Het gebouw, dat in slechte staat verkeerde, wordt ingrijpend gerestaureerd.

Na de restauratie wordt de kerk zo verbouwd dat het ook als dorpshuis kan dienen. Dat is al langere tijd een wens van de inwoners van Dedgum. Om dit mogelijk te maken wordt de huidige hal vergroot, zodat op die plek vergaderingen kunnen plaatsvinden. Ook komt er een toilet in het kerkgebouw.

Naast de restauratie en de herbestemming wordt er ook een slaapplaats (Bed & Brochje) in de toren gerealiseerd en wordt er een uitkijkpunt hoog in de toren gemaakt. In totaal gaat het om een investering van ongeveer 700.000,- euro. Doarpsbilang Dedzjum en omkriten en de Stichting Alde Fryske Tsjerken werken nauw samen bij het realiseren van deze plannen en zijn erg verheugd met de bijdrage van het Oranjefonds.