Sc Bolsward stopt met inzamelen oud papier

BOLSWARD - Na jarenlang de maandelijkse huis-aan-huis inzameling van oud papier te hebben gedaan moet Sc Bolsward helaas vaststellen dat dit niet meer mogelijk is met inzet van vrijwilligers binnen de club. De gemeente neemt het nu over.

Om een ploeg vrijwilligers bij elkaar te krijgen werd de laatste jaren steeds moeilijker. Dit jaar is onder andere om die reden een afspraak gemaakt met de gemeente om het papier samen in te zamelen. De gemeente reed met een papierperswagen en Sc Bolsward leverde een paar vrijwilligers. Ook in deze opzet bleek het niet mogelijk om vrijwilligers te krijgen. Een keer resulteerde dit in dat er geen papier opgehaald kon worden.

Sc Bolsward heeft een overeenkomst met de gemeente, met hierin de plicht maandelijks oud papier in te zamelen. Die verplichting vloeit voort uit de plicht van de gemeente om ervoor te zorgen dat huishoudens hun oud papier kunnen aanbieden bij de gemeente.

De club kan nu niet meer uitvoering geven aan de afspraken met de gemeente. Daarom wordt het inzamelen van het oud papier volledig overgedragen aan de gemeente. Dit betekent dat vanaf zaterdag 1 september de gemeente zelf het papier inzamelt.

Het bestuur van Sc Bolsward vindt het jammer dat na zoveel jaren het inzamelen van oud papier op deze manier beëindigd moet worden en dankt de vrijwilligers voor hun inzet.