Jos van der Kooy besluit zomeravondserie Martinikerk met verzoekprogramma

BOLSWARD - Jos van der Kooy, oud-stadsorganist van Haarlem en organist van de Westerkerk in Amsterdam, geeft op dinsdag 4 september het slotconcert van de zomeravondserie op het Hinsz-orgel (1781) van de Martinikerk in Bolsward.

Op het programma staan louter verzoeken die het afgelopen seizoen door het publiek zijn ingediend. Het concert begint om 20.00 uur. Hij speelt onder meer werk van Feike Asma, Johann Bach en Max Reger.

Jos van der Kooy (1951) is sinds 1981 cantor en organist van de Westerkerk in Amsterdam. Ook is hij organist van de Gotische Zaal van de Raad van State in ’s-Gravenhage. In diezelfde stad doceert hij orgel en improvisatie aan het Koninklijk Conservatorium. Tevens is hij verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden. Van 1990 tot 2017 was hij stadsorganist van het wereldberoemde Müllerorgel in de Grote – of Sint Bavokerk te Haarlem. Als vaste gastorganist blijft hij verbonden aan de Haarlemse orgelcultuur. Hij heeft een grote concertpraktijk in binnen- en buitenland.

Van der Kooy speelt een breed repertoire dat nagenoeg alle stijlperioden uit de orgelliteratuur omvat. Hij is een erkend pleitbezorger van hedendaagse muziek. Bovendien is hij een vermaard improvisator. In de jaren 1977 tot 1981 behaalde hij een viertal eerste prijzen tijdens nationale en internationale improvisatie concoursen in Bolsward, St. Albans (UK) en Haarlem. Tweemaal, in 1989 en in 2000, werd hij door Société Académique ´Arts, Sciences, Lettres´ te Parijs onderscheiden wegens zijn verdiensten voor Franse muziek. Voor zijn werk in Haarlem ontving hij de de Zilveren Legpenning van de Vereniging Haerlem (2015) en de Zilveren Stadspenning van de Gemeente Haarlem (2017). In 2011 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De toegangsprijs voor het concert van Jos van der Kooy in Bolsward is tien euro per persoon. Kinderen tot 15 jaar hebben gratis toegang.