Wilhelmina fan Hylpen nieuw boegbeeld fokvereniging It Fryske Hynder

BLAUWHUIS - In twee dagen werden 267 Friese paarden van jong tot oud gekeurd. De driejarige Wilhelmina fan Hylpen kwam na een mooie strijd in de kampioensring naar voren als het nieuwe boegbeeld van de fokvereniging.

Wilhelmina fan Hylpen is gefokt door de familie de Vries uit Hindeloopen. Vader en moeder Jos en Roelie de Vries hebben hun fokkerij opgebouwd met Inngrid. Uit deze merrie komt de gehele huidige Friezenstapel van de familie.

Momenteel zwaaien zoon Gerben en diens partner Klaske Faber de scepter aangaande de paarden en dus ook de fokkerij. Met Wilhelmina fan Hylpen gingen ze naar de keuring in de hoop het sterpredikaat te halen. Dit lukte vrij gemakkelijk dankzij de krachtige en tactmatige draf die ze liet zien. Ze ontving daarvoor een eerste premie en daarmee een ticket voor de kampioensring. Daar versloeg ze vervolgens een drietal leeftijdsgenootjes en vervolgens overtrof ze ook haar concurrentie uit de andere leeftijdsgroepen.

Douwe van Foeken uit Bolsward had ook een zeer succesvolle dag. Zijn vierjarige merrie Tjalina van de Marne werd kampioen bij de oudere merries maar ook zijn merrieveulen Gerbrecht van de Marne toonde zichzelf bijzonder parmantig en bleef dat elke ronde weer doen met de titel veulenkampioen tot gevolg. Annie Duiven-Lettinga uit Hartwerd mocht naar voren komen toen de jury bekend maakte dat haar gefokte Evelien fan ‘e Ridderdijk de beste bleek bij de enters/twenters.

Fokvereniging It Fryske Hynder is de oudste fokvereniging van Nederland en staat erom bekend veel kwaliteitsvolle opgebouwde merriestammen te hebben. Dit kwam op deze 67 e fokdag tot volste uiting. Met name in de groep kroonmerries was het aanbod hoog, wat al een bijzonderheid is want nergens in Nederland vind men er zoveel tegelijk op een fokdag. Acht van deze merries kreeg tevens een uitnodiging voor de Centrale Keuring. Ook vanuit andere leeftijdsgroepen werden veel paarden uitgenodigd voor de Centrale Keuring.