Aanpassingen aan Martinikerk: beeld- en geluidsinstallatie vervangen

BOLSWARD - De Martinikerk in Bolsward wordt aangepast om grotere multifunctionele activiteiten, zoals muziekuitvoeringen, congressen en bijeenkomsten te kunnen (blijven) organiseren. De ‘Stichting Vrienden van de Martinikerk Bolsward’ heeft uit het Iepen Mienskipfûns van de provincie Fryslân een bijdrage van € 35 000.- ontvangen om de kerk aan te passen.

Op dit moment zijn de toiletvoorzieningen en de geluidsinstallatie verouderd en ontbreekt beeldapparatuur in de kerk. In het najaar van 2018 zal er een nieuwe beeld- en geluidsinstallatie worden geplaatst en in het voorjaar van 2019 worden de keuken en de toiletvoorzieningen aangepakt. Na de restauratie van het Hinsz-orgel in 2016 is dit een volgend project voor de Hervormde Gemeente van Bolsward, dat veel geld gaat kosten. De Stichting heeft als doel het bijeenbrengen en beheren van geldmiddelen en het organiseren en coördineren van activiteiten ten behoeve van de Martinikerk van Bolsward.

Open Monumentendag

Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 8 september worden in de Martinikerk van Bolsward diverse activiteiten georganiseerd. Zo wordt het Hinsz-orgel regelmatig bespeeld door verschillende organisten, worden er rondleidingen gehouden, niet alleen door de kerk, maar ook naar de gewelven en het orgel.

Er is een grote boekenmarkt en de fototentoonstelling van de fotoclub d’Ontspanner en de werken van Evert Esselink hangen nog in de kerk. Het kerkinterieur met het Hinsz-orgel en het houtsnijwerk aan de preekstoel en de koorbanken is een bezichtiging waard. Daarnaast is er een stiltecentrum in de kerk. De kerk is die dag open van 10.00 – 17.00 uur.

Verder is de Martinikerk als Open Kerk in de maand september nog dagelijks geopend van 10.00 – 12.00 uur en van 13.30 – 16.00 uur. Op zondag alleen voor de erediensten.