Negen historische gebouwen openen deuren in Bolsward tijdens Open Monumentendag

BOLSWARD - Negen historische gebouwen openen op zaterdag 8 september tijdens de Open Monumentendag de deuren. Van 10.00 tot 17.00 kunnen bezoekers gratis binnenstappen voor een bezichtiging. De deelnemende monumenten zijn te herkennen aan de vlaggen of spandoeken met geel/witte kleuren. Het thema dit jaar is ‘In Europa’.

Ook is er de mogelijkheid om, onder begeleiding van een gids, een stadswandeling door Bolsward te maken. De start -10.30 en 13.30 uur- hiervan is bij het Gysbert Japicxhûs.

Aan de Grote Dijlakker liggen drie openstaande panden, te beginnen met Het Elgersmahuis, hetgeen een prachtig gestuukte hal en een pronkkamer met een mooi beschilderd plafond heeft. Naastgelegen St. Franciscusbasiliek bezit, naast een doopkapel, kapellen gewijd aan Maria van Sevenwouden en aan Pater Titus Brandsma. In het derde pand, het Titus Brandsma Museum, kan men alles over het leven van de bij Bolsward geboren pater lezen en bekijken.

In de Kerkstraat staan de beide voogdenkamers van het Weeshuis open. Suppoosten vertellen de bezoekers onder meer hoe de kinderen in het voormalige weeshuis leefden. In de Martinikerk zijn de prachtig gesneden preekstoel en de koorbanken te bewonderen en het Hinsz Orgel wordt regelmatig bespeeld. Tevens zijn er rondleidingen naar het orgel en naar de gewelven van de kerk. In het St. Anthony Gasthuis aan de Nieuwmarkt is de fraai beschilderde voogdenkamer te bekijken. Het is de laatste zaterdag van het Tsjerkepaad, waardoor ook de Doopsgezinde Kerk en de rond 1300 gebouwde Broerekerk zijn te zien. Op het plein voor de kerk staat de Vleermuisfontein.

Bij de steiger naast het Stadhuis ligt de rondvaartboot klaar, om belangstellenden door de grachten van Bolsward te vervoeren. Afvaarten zijn om 11.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur.