500 jaar na reformatie weer Eucharistieviering

WESTHEM - Pastoor Peter van der Weide, de misdinaars, koster, het koor, de organist en de parochianen verruilen zondag 9 september de Blauwhuister RK Sint Vituskerk voor de Protestante Bartholomeüskerk van Westhem. Pastoor van der Weide: ,,De Westhemmer kerkklokken kondigen 500 jaar na de reformatie weer een Eucharistieviering aan. Iedereen is van harte welkom.”

De viering wordt gehouden in het kader van het Nationale Monumentenweekend waarbij de kerken van Blauwhuis en Westhem en de Klokkentoren van Greonterp samenwerken.

De Bartolomeüskerk (toren 13de eeuw, kerk 1708) was tot de reformatie katholiek, daarna protestants. De Eucharistieviering Bartolomeüskerk Westhem begint 9 september om 09.30 uur. Na afloop staat de koffie klaar.