De Hanzeruiters viert vijftigjarig bestaan

BOLSWARD - Nog ruim een week, dan bestaat Paardensportvereniging de Hanzeruiters een halve eeuw. Na vijf decennia met fusies, verhuizingen en politieke onderhandelingen lijkt de vereniging meer dan ooit klaar voor de toekomst.

,,We willen dat de paardensport toegankelijk is voor iedereen”, vertelt vicevoorzitter Sjoerd Andela vanuit de kantine in de rijhal van de vereniging. Hij wordt geflankeerd door Sijmen Wijbenga, één van de twee ereleden van de club en mede-oprichter van wat nu PSV De Hanzeruiters is. Die gedachtegang van Andela geldt vijftig jaar geleden al als basis voor Wijbenga, die met vier gelijkgestemden de toenmalige ponyclub De Hoefslag opricht. Er is dan nog niet de luxe van een overdekte rijhal. Sterker nog: de vereniging heeft niet eens een eigen locatie. Na een zoektocht wordt in samenspraak met de ijsbaancommissie en de gemeente Bolsward het terrein waar ‘s winters de ijsbaan ligt in de zomer gebruikt als oefenlocatie voor de pony’s.

Die samenwerking verloopt echter nooit echt goed. ,,Er was altijd gedonder met de ijsvereniging”, weet Wijbenga nog. Na enige omzwervingen werpt Corrie de Groot zich op als redder van de vereniging. Hij huurt van de gemeente een stuk land rond de Boudewijnflat en stelt dit beschikbaar voor de ruiters. ,,Dit ken jim wel fan mij hure, ik wil toch geen koeien meer hewwe”, geeft De Groot destijds op als reden. Met een eigen onderkomen kan de vereniging ook wedstrijden organiseren. De streek- of kringwedstrijden die daar worden gehouden, groeien uit tot het hedendaagse Heamielconcours.

Het is in die tijd, begin jaren 80, als de vereniging al enkele jaren onder de huidige naam actief is. Bij de ponyclub botert het bestuurlijk niet en een fusie met de paardenvereniging volgt. Er komt een nieuw, gezamenlijk bestuur.

De randvoorwaarden voor een gezonde vereniging zijn dan gecreëerd. Na een aantal jaren betrekkelijke rust dient het volgende probleem zich aan: de toenmalige gemeente Bolsward wil woningen bouwen op de grond van De Hanzeruiters. Eerder al verplicht diezelfde gemeente de vereniging om een kantine te realiseren en dat blijkt een welkome reddingsboei. ,,Dat was een voorwaarde”, weet Andela nog. ,,We hebben alles zelf aangelegd.” Er wordt op dat moment een erfpachtcontract met een duur van dertig jaar afgesloten. En juist dat contract zit de gemeente later dwars. Zij kunnen de paardensportvereniging niet zomaar dwingen om hun spullen te pakken. In goed overleg komen beide partijen tot een regeling en zodoende verhuizen de Hanzeruiters in 2010 naar het huidige onderkomen op Laad & Zaad. Andela is als bestuurslid intensief betrokken geweest bij dit proces. Om de cirkel rond te maken slaat Wijbenga samen met Klaas Velzen - het andere erelid van de vereniging - de eerste paal voor de nieuw te bouwen hal. Zo’n anderhalf jaar later - mei 2012 - is het nieuwe onderkomen af. Het gevoel voor sentiment was en is zichtbaar. Zowel het toegangshek als de ideeënbus, beide van de hand van Bote Jorna, zijn meegenomen naar Laad en Zaad en staan daar nog steeds.

Na de verhuizing net buiten de stad groeit het ledenaantal explosief: van 73 naar 335. Er steekt daardoor een luxeprobleem de kop op: het wordt te druk in de hal. En dus volgt uitbreiding.

,,We vragen niet om geld, maar om een vergunning.” Met dat verzoek stapt Sjoerd Andela vorig jaar al naar de gemeente. De wens: een nieuwe rijhal. Eind april krijgt hij vanuit Súdwest het gewenste groene licht. Hij overtuigt de raadsleden door het maatschappelijke aspect van de uitbreiding te benadrukken. Met een extra rijhal kunnen paardenliefhebbers met een beperking ook les krijgen in Bolsward, iets wat de eerder genoemde filosofie van de vereniging - paardijden toegankelijk maken voor iedereen - maar weer eens tot uiting brengt.

De nieuwe hal wordt 20 bij 40 meter en komt achter de huidige voorgevel en springt daardoor niet heel erg in het oog. ,,Ruimtelijk gezien is de hele situatie aanvaardbaar", stelt wethouder Gea Wielinga tijdens de raadsvergadering een half jaar geleden. Qua financiering kan De Hanzeruiters rekenen op steun van de Bolswarder stichtingen: zij nemen een derde van de totale investering van 155.000,- euro voor hun rekening. Het overige gedeelte betaalt de vereniging zelf, waardoor de gemeente niks hoeft te investeren. ,,We hopen komend voorjaar te kunnen beginnen met de bouw”, spreekt Andela zijn wens uit.

Feest en reünie voor (oud-)leden

Het bestuur van De Hanzeruiters laat het vijftigjarig jubileum niet onopgemerkt voorbij gaan. Daarom is op zaterdagavond 15 september een groots feest, vooraf gegaan aan een middagprogramma. Vanaf 14.00 uur zijn er shows en kinderspelen op de Hanzehoeve op Laad en Zaad. ,,Alle leden, maar ook oud-leden en anderen die de vereniging een warm hart toedragen zijn van harte welkom”, benadrukt vicevoorzitter Sjoerd Andela. Voor hen is ‘s middags een reünie. ‘s Avonds vanaf 20.00 uur treden de bands De Swalkers en Deadline op. De opbrengst van deze avond is bestemd voor de nieuw te bouwen rijhal.