Inloopavond Platform Bolsward vol bedoelde en onbedoelde symboliek

BOLSWARD - Platform Bolsward hield woensdag een inloopavond in het stadhuis. Een avond met de nodige vleugjes bedoelde en onbedoelde symboliek. Het was namelijk voorlopig voor het laatst dat het rijksmonument voor een dergelijke activiteit gebruikt werd. Eind dit jaar start de verbouwing.

De bezoekers worden bij binnenkomst welkom geheten door ‘burgemeester Laat in ‘t Land’, als geestige kwinkslag naar de laatste Bolswarder burgemeester Willemien Vroegindeweij, en haar assistente ‘N.L. Post-Bode’.

De aula vult zich al snel met belangstellenden, geïnteresseerden en belanghebbenden. Even voor achten klinkt de bel en verplaatst het gezelschap zich naar de raadszaal. Die raakt zo vol dat een groot deel van de bezoekers genoegen moet nemen met een staplek.

En over ongelukkige symboliek gesproken: de bel die in de raadszaal hangt valt pardoes op het hoofd van één van de gasten. Alsof er een onbedoeld startschot voor de verbouwing van het stadhuis gegeven wordt. Het ‘slachtoffer’ komt er met de schrik vanaf.

Piebe Piebenga neemt namens het Platform het woord, vertelt over het programma en introduceert met Jacqueline Brouwer een nieuw lid. De advocate vertelt kort over haar werkzaamheden in het dagelijks leven en haar rol binnen het Platform.

Piebenga spreekt in zijn openingswoord van een ‘drietrapsraket’ aan projecten in Bolsward, waarvan de eerste twee onderdelen voltooid zijn met de herinrichting van het Broereplein en de Appelmarkt. Vanavond staat het belangrijkste onderdeel op het programma: het stadhuis. ,,De derde trap. Meteen ook de meest ingrijpende en de duurste.”

Verkeer in Bolsward

Maar eerst wordt teruggeblikt op de vorige bijeenkomst, eind april. Bezoekers konden destijds aan de slag met de verkeersstromen in Bolsward. Wat zijn de belangrijkste knelpunten? En, minstens zo belangrijk, wat zijn mogelijke oplossingen? Op nummer 1 in de ergernissen-topdrie staat ‘parkeerplaatsen’, gevolgd door ‘doorgaand (2) en zwaar verkeer in de binnenstad (3)’, zo blijkt uit de terugkoppeling. ,,We hebben heel veel imput gehad. Het is belangrijk dat we hier op terugkomen naar de mensen toe”, meent platformlid Debby Nota. De oplossing lijkt te liggen in het fysiek ontmoedigen voor auto’s in de binnenstad, eenrichtingsverkeer en duidelijke afspraken over de bevoorrading in het centrum. ,,Wordt vervolgd”, is de logische conclusie.

‘De minuut van’

Dan een nieuw onderdeel. ‘De minuut van’. Partijen krijgen kort de ruimte hun idee of voorstel te pitchen. Hieronder dan ook een korte weergave van die speeches.

Gerda Breeuwsma (voorzitter Rotary Bolsward) en Ans Haagsma (locatiemanager Patyna) vragen aandacht voor dementie. ,,Waarom staan we hier ook alweer? Ik weet het niet meer..”, begint eerstgenoemde om meteen het probleem te duiden. De dames vragen om te kijken naar de medemens. ,,Eén op de vijf heeft last van dementie”, vertelt Haagsma. ,,We willen dat de mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen”, spreken ze hun gezamenlijke wens uit.

Het tweetal wordt opgevolgd door Sjoerd IJdema, die vertelt namens Frisian Foodture ‘18 over het congres dat 5 oktober plaatsvindt in Bolsward. Belangrijkste onderwerpen daar: de uitdagingen waar boeren, de foodindustrie, de retail en het onderwijs op korte termijn voor komen te staan.

Na hem komt Jacob de Groot met een update over het zwembad. Optimisme en zorgen wisselen zich daar nog steeds in rap tempo af. Want er is een deel van het benodigde vrijwilligerswerk ingevuld, maar de toekomst is nog steeds ongewis. Vrijwilligers en bestuursleden zijn nog steeds meer dan welkom, aldus De Groot.

Chénah Rinsampessy vertelt vervolgens als bestuurslid van Stichting B.O.P. waarom de verhuizing van OlieBOP noodzakelijk is. Het festival is voortaan in maart en vindt plaats in De Groene Weide. ,,We willen terug naar de kern: plezier hebben.” Ook verklapt ze dat de naam van het feest waarschijnlijk verandert.

Daniel Nauta, lid van de fonteincommissie, is de één-na-laatste spreker. ,,We zijn een stukje cultureel erfgoed rijker”, begint hij zijn korte speech, duidend op de Vleermuisfontein. Hij verklaart dat de middenstanders volgens hem voortdurend gevraagd worden ‘waar die vleermuis precies staat’. ,,It is een moai beestje”, klinkt het vanuit de zaal. ,,En hij vliegt niet weg”, vult Nauta aan.

Titus Hettinga sluit de rij. Namens De Boalserter Enerzjy Koöperaazje (DeBO) vertelt hij over hun project met zonnepanelen. Over kleinschalige regionale energie-opwekking, maar ook over de onduidelijkheid die er nog is, niet in de laatste plaats vanuit politie Den Haag. ,,We gaan door zodra er duidelijkheid is”, besluit Hettinga.

Daarna is een pauze, waarbij de bezoekers de gelegenheid hebben om nog één keer een ronde door het stadhuis te lopen. Het alarm dat op de benedenverdieping afgaat is een ongelukkige bijkomstigheid, maar ook niet meer dan dat.

Het slotstuk van de avond is voor Jan Lutgendorff. Hij vertelt namens de gemeente Súdwest-Fryslân over de definitieve indeling van het stadhuis, het nieuw te bouwen archief en het tijdspad voor de werkzaamheden. (Meer daarover in dit artikel.)

De inloopavond wordt symbolisch afgesloten. Uiteraard met een borrel, maar bij de uitgang krijgen de bezoekers een zogenaamd ‘gasmuntje’ mee. Een munt waarmee vroeger het gasverbruik betaald werd. En, het laat zich misschien al raden, deze konden gekocht worden in het stadhuis. Cirkel rond.