Nieuw jongerencentrum Bolsward vrijdag 21 september open

BOLSWARD - Vrijdag 21 september is het zo ver: het jongerencentrum zal dan door wethouder Mark de Man geopend worden.

De afgelopen tijd is met inzet van een groot aantal vrijwilligers het bestaande jongerencentrum aan de Burgemeester Praamsmalaan 32 in Bolsward vernieuwd. Met een geheel nieuwe aanpak, naam, logo en uitstraling heeft Bolsward weer een gezellige ontmoetingsplaats voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar.

Gekozen is voor de naam “Afslag 18”. Enerzijds omdat dit de afslag van de snelweg A7 is om bij het jongerencentrum te komen. Anderzijds omdat het jongerencentrum bedoeld is voor jongeren tot en met 17 jaar. Als je 18 wordt, neem je dus letterlijk een afslag. Uniek aan het vernieuwde jongerencentrum is de nauwe samenwerking met Sociaal Collectief SWF.

Vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân en Sociaal Collectief SWF is jongerenwerker Jos van Oostrum aangesteld om het contact met de Bolswarder jeugd te intensiveren. Eén van de speerpunten is talentontwikkeling van jongeren door middel van sport en spel en activiteiten. Het jongerencentrum is daarvoor een goede locatie om dit vorm te geven.

Vrijdag 21 september om 16.00 uur is de opening van het jongerencentrum. Aansluitend vindt er een optreden plaats van de Bolsward rapper Louis Pedro. Iedereen is van harte welkom dit bij te wonen.