Jubileum: 150 jaar kerk en kerkhof Blauwhuis

BLAUWHUIS - Jubileum-Jaar ‘150 jaar Sint Vituskerk en Kerkhof te Blauwhuis’ wordt zondagmorgen 23 september om 10.00 uur geopend met een feestelijk eucharistieviering, processie en receptie.

Voorgangers zijn pastoor Peter van der Weide, pastor Lucas Foekema, pater Michiel Zeinstra en diaken Pier Tolsma. Verder met medewerking van misdienaars, acolieten, liturgiegroep, kosters, het Sint Caeciliakoor, gelegenheidskoor, organisten, Fanfare Blauwhuis en soliste Hiske Rijpma.

De Monumentale Blauwhuister Sint Vituskerk (eerste steen in 1868) is een ontwerp van de beroemde architect Pierre Cuypers.Het kerkhof met baarhuis werd tegelijkertijd gerealiseerd. Het bestuur is trots op zijn bezit en gaat het Jubileum daarom een jaar lang vieren, van september 2018 tot september 2019.

Tijdens het Jubileum-Jaar vinden diverse activiteiten plaats zoals een culturele kuier met als thema het ontstaan van de parochie Sensmeer Blauwhuis (1651), kerstconcert, projecties op de toren en feest voor de ruim 100 vrijwilligers. Ook Carnavalsvereniging De Fyfkes, het Blauhúster Túnfeest en Merke besteden in 2019 aandacht aan het jubileum.

Maar eerst is er de opening op zondag 23 september waarbij alle parochianen en andere belangstellenden van harte zijn uitgenodigd.

De Sint Vitus gemeenschap maakt deel uit van de Sint Antonius van Padua parochie (Heeg, Reahûs, Sneek, Blauwhuis).