Vrouwenverenigingen Bolsward starten nieuw seizoen gezamenlijk

BOLSWARD - De drie vrouwenverenigingen van Bolsward organiseren woensdag 26 gezamenlijk een startavond.

Het Katholieke Vrouwen Gilde (KVG), het NvvH Vrouwennetwerk en de Passage bundelen de krachten voor de vijftiende keer voor de seizoensopening. Deze vindt plaats in het Marne college, vanaf 19.45 uur.

Hoofdact is het ontroerende en ontwapenende muziektheater van de groep The War Show met hun voorstelling ‘It’s a Long Way to Tipperary’.

Folk- en muziektheater bestaande uit mannen en vrouwen uit Friesland aangevuld met drie bekende muzikanten uit de Schotland: Ian Walker, zijn vrouw Moe en Ian Bruce.

Behalve leden zijn ook vrouwelijke niet-leden uit Bolsward welkom. De entree bedraagt vijf euro.

De avond is niet in de laatste plaats georganiseerd om de onderlingen contacten aan te halen en te versterken, zo laat Coby Hofstra namens de Passage weten. ,,De ontmoeting met anderen is belangrijk.”

De verenigingen organiseren verder in de loop van het seizoen verschillende activiteiten als lezingen en fietstochten.