Jong en oud viert jubileum Hanzeruiters

BOLSWARD Een feest voor jong een oud, dat was het zaterdag bij Paardensportvereniging de Hanzeruiters in Bolsward. De vereniging vierde het vijftigjarig bestaan.

Een dag gevuld met activiteiten voor de jeugd, clinics, demonstraties en toespraken. Voor oud-leden was een reünie opgezet. ‘s Avonds zorgden De Swalkers en Deadline voor een muzikaal feest op het terrein bij Laad en Zaad. ,,Het was een superfeest”, kijkt vicevoorzitter Sjoerd Andela tevreden terug. ,,We hebben geen wanklank gehoord.”

Genodigden uit de paardensportwereld spraken de aanwezigen ‘s middags toe en roemden onder meer de inzet van De Hanzeruiters voor paardenliefhebbers met een handicap. ,,Dat vonden ze heel mooi en correct. Daarin zijn we onderscheidend”, meent Andela. ,,En overal staan de verenigingen onder druk, maar wij groeien juist. We behoren tot de grotere verenigingen van Noord-Nederland.”

Een fraai cadeau kwam er van de commissie die elk jaar het Heamielconcours organiseert. Zij schonk de vereniging een nieuwe hindernis met daarop de namen van alle bestuursleden van de afgelopen vijftig jaar.