Bijeenkomst: Hoe dementievriendelijk is Bolsward?

BOLSWARD - Eén op de vijf mensen krijgt last van dementie. Tegelijkertijd blijven mensen steeds langer thuis wonen. Dat betekent dat er ook in Bolsward steeds vaker met mensen met dementie in de publieke ruimte aanwezig zullen zijn. Het is lang niet iedereen bekend hoe je het beste om kunt gaan met iemand die één of andere vorm van dementie heeft.

Patyna neemt het initiatief om Bolswarders uit te nodigen voor een bijeenkomst op de Wereld Alzheimerdag, vrijdag 21 september, in de Doopsgezinde kerk, Skilwijk 29, Bolsward.

’s Morgens om 10.30 uur en in de middag om 14:30 uur is er eerst een korte uiteenzetting over wat dementie en Alzheimer is en hoe het beste om te gaan met iemand die last van dementie heeft, gevolgd door een korte test over hoe dementievriendelijk Bolsward is.