Lezing over ‘Lapkepoepen en ‘Hannekemaaiers’ in Bolsward

BOLSWARD - In het kader van het thema ‘Mienskip’ van LF2018 wordtvrijdag 28 september stilgestaan bij de betekenis die de zogenaamde ‘Lapkepoepen’ hebben gehad voor de ontwikkeling van de bedrijvigheid in de stad Bolsward.

‘Hannekemaaiers’ en ‘Lapkepoepen’ waren seizoenarbeiders uit de armere gebieden van Duitsland, Noordrijnland/Westfalen die in de 18 en 19 e eeuw in de zomer naar Nederland trokken om hun schamele inkomen te vergroten. Een deel trok als boerenarbeider (Hannekemaaier) in de oogsttijd naar het platteland. Een ander deel trok als kooplui met diverse waren langs de deuren in steden en dorpen. Velen daarvan waren textielverkopers en hun kwaliteit was zo goed, dat men na verloop van tijd zich blijvend in Nederland ging vestigen. Bekende namen: C&A Brenninkmeijer, Flottow, Voss, Lunter, Wolke, Stockmann.

Over de geschiedenis van deze seizoenarbeiders wordt door Bolswards Historie een inleiding verzorgd. Nazaten van de bekende Bolswarder textielfamilies Lunter en Wolke zullen vertellen over de vestiging van hun voorvaderen in Friesland en Bolsward.

Aanleiding voor deze avond is de verschijning van het boek ‘Anna’ van Aggie van der Meer, die schreef over een Nederlandse familie van textielhandelaren naar Duitsland, de omgekeerde weg dus.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in de kantine van het Marne College, Schoolstraat 1 in Bolsward. Aanvang: 20.00 uur, toegang gratis.