Nieuwe musical Gysbert Japicx gaat de provincie in

BOLSWARD - Met de musical ‘Master Gysbert - De Pompeblêdspion’ komt een vervolg op ‘Master Gysbert - Inkele reis Sabeare’ die in 2016 werd opgevoerd. Grootste verschil: deze productie gaat de provincie in.

De musical is gemaakt in opdracht van de Provinsje Fryslân in het kader van LF2018 met de duidelijke pijlers: meertaligheid en de Fryske taal. Tevens wordt het project ondersteund door tal van stichtingen die zich inzetten voor het behoud van de Friese taal.

Scholen in de hele provincie kunnen zich inschrijven om de voorstelling met hun leerlingen uit groep 5 tot en met 8 bij te wonen.

Het verzoek vanuit de provincie kwam vlak voor de zomer van 2018 en stap voor stap krijgt het stuk steeds meer vorm. ,,Wy binne hiel entûsjast”, vertelt projectleider Rieneke Speerstra. De Gysbert Japicx Holckema Stichting zocht contact met regisseur Tjerk Kooistra, die verantwoordelijk is voor het artistieke deel van de musical. Met vier acteurs zet hij een geestige voorstelling neer.

Scholen kunnen desgewenst een lespakket over Gysbert Japicx en de Friese taal ontvangen. Er is een speciaal ontworpen PowerPoint presentatie en er zijn leesconsulenten die langs kunnen komen op school. Het doel van al deze activiteiten is om het Fries te stimuleren bij de kinderen.

De musical gaat 8 november in première in de Martinikerk in Bolsward, een dag later is daar de familievoorstelling. ,,It is sá’n moaie foarstelling, der moast ek in jûn komme dat eltsenien it sjen kin: jong en âld.”

Vanaf daar gaat de show ‘de provincie in’, met bezoeken aan onder meer Workum en Sneek.

,,It is fantastysk dat Gysbert Japicx op dizze wize sichtber wurdt yn de provinsje”, vindt Speerstra. ,,Syn wurk, syn ferhaal en de taal. It is om it Frysk yn libben te hâlden en de bern hawwe de takomst.”

Het woord ‘enthousiast’ valt vaak. Zowel bij de organiserende stichting zelf, maar ook de partijen waarmee Speerstra in contact is gekomen. ,,De lokaasjes wiene gau regele. ‘Dat moat altyd trochgean’, seine hja.”

Ze vervolgt haar verhaal, wederom enthousiast vertellend: ,,It is wier in profesjoneel stik. As de sjongeres begjint te sjongen krij ik pikefel. Dit is in spektakel dat de minsken en de skoallen net misse meie.”

It ferhaal fan ‘De Pompeblêdspion’

It ferhaal spilet har ôf op de pleats fan de broer fan Master Gysbert, dy’t in wike nei famylje yn Kanada giet. Alle taken op de pleats moatte troch Master Gysbert, Juf Gijsje en de bern dien wurde. Op de pleats fan de buorlju barre rare dingen. De kriminelen binne de bruorren út de Musical Master Gysbert I; Kibbel en Ling. De musical is in detective en stapke foar stapke komme de bern, Master Gysbert en Juf Gijsje der efter wat der geande is.

De eks-man fan Juf Gijsje hat in grutte rol yn de kriminele aktiviteiten. En wat hat de suster fan Juf Gijsje dêrmei te meitsjen? Uteinlik blykt dat se dêr in illegale taalfabryk hawwe dy’t masines makket dy’t automatysk Frysk oersette nei it Nederlânsk

Meer informatie op de website www.gysbert.frl.