Actie leerling Dytmer leidt tot ‘Tút en d’r út-borden’ bij Sint Maartenschool

BOLSWARD - Dytmer Teerenstra maakte zich vorig jaar vanuit de leerlingenraad van de Sint Maartenschool sterk voor een veiligere verkeerssituatie rondom de school.

Met zijn plannen en gedachten daarover is Dytmer, nu groep zeven, samen met de schoolleiding in gesprek gegaan met de gemeente Súdwest-Fryslân en de politie.

Woensdag werd één van de maatregelen letterlijk zichtbaar: bij de school is een ‘Tút en d’r út-plaats’ gecreëerd. Hier kunnen ouders hun kinderen uitzetten zodat ze direct op het schoolplein zijn.

Samen met wethouder Mark de Man onthulde Dytmer twee borden, ontworpen door leerlingen van de school.

Voorafgaand aan deze ingebruikname is de leerlingenraad met wethouder Mark de Man in gesprek geweest. De kinderen hebben hem uitgelegd wat de leerlingenraad doet en hoe die werkt. Verder heeft Dytmer uitgelegd over het hoe en waarom van zijn plannen met betrekking tot de verkeersveiligheid.

De wethouder was aanwezig met zijn beleidsmedewerkers en een afvaardiging van politie en handhaving en was zichtbaar onder de indruk. Hij besloot de hele leerlingenraad uit te nodigen in de raadszaal van de gemeente SWF om hen uit te leggen hoe de inspraak in de gemeente georganiseerd is.

Andere maatregelen die genomen zijn: tussen de fietsenstalling en de Tút en d’r út-plaats is een hekwerk geplaatst voor de veiligheid zodat de kinderen alleen aan de zijkanten de fietsenstalling kunnen verlaten en op het naastgelegen Plein1455 zijn pijlen om eenrichtingsverkeer te stimuleren. Bovendien zijn alle ouders opgeroepen zich aan de gemaakte afspraken te houden.