Bidbook voor verbreding sluis Kornwerderzand

KORNWERDERZAND - Bedrijven en overheden rond het IJsselmeer investeren honderden miljoenen in havens en nautische bedrijvigheid. Om deze investeringen los te maken moet de sluis bij Kornwerderzand worden verbreed. Om het belang hiervan te onderstrepen is minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat woensdag een Bidbook aangeboden.

Het document is opgesteld door de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân, Overijssel en het betrokken bedrijfsleven samen een Bidbook opgesteld. Het Bidbook is overhandigd door gedeputeerde Klaas Kielstra van Fryslân, samen met gedeputeerden Jan Nico Appelman van Flevoland en Henk Brink van Drenthe.

De aanbieding was tijdens een werkbezoek van de minister aan de haven van Meppel. Meppel is onderdeel van Port of Zwolle en één van de havens die profiteert van betere bereikbaarheid.

3000 banen

Met de investeringen ontstaan tot 3000 nieuwe banen. Vervoer van goederen van zee tot ver in het binnenland ontlast het wegennet van de Randstad. Ook is vervoer per schip milieuvriendelijker dan per vrachtwagen, worden in het Bidbook aangevoerd als argumenten voor verbreding van het sluizencomplex.

Provincies, gemeenten (Zwolle, Kampen, Lelystad, Meppel, Urk, Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren en Harlingen) en bedrijfsleven willen 73,5 miljoen euro bijdragen aan de verbreding van de sluis en het uitdiepen van de vaargeulen. Het totale project, inclusief vernieuwen van de bruggen in de Afsluitdijk, kost 205 miljoen euro.