Bloemkamp Bolsward centraal bij Huntington-zorg

BOLSWARD - Ouderenzorgorganisaties Noorderbreedte en Patyna gaan samenwerken op het gebied van zorg voor cliënten met de ziekte van Huntington. Wooncentrum Bloemkamp krijgt hierbij een centrale rol.

Beide organisaties behandelen cliënten met deze erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast. Noorderbreedte heeft een polikliniek in Grou en Patyna woonvoorzieningen in Bolsward. Cliënten die 24-uurszorg nodig hebben, komen in Bloemkamp.

Het aanstaande vertrek van een Huntington arts bij Noorderbreedte heeft ervoor gezorgd dat er versneld regionale samenwerking is gezocht. Een samenwerking die al langer wordt bepleit door Zorgkantoor Friesland die eerder zorgorganisaties heeft opgeroepen om zorggelden doelmatiger te besteden in Friesland door onder andere samenwerking op te zoeken. Noorderbreedte en Patyna doen dit nu op het gebied van Huntington zorg.

Het nog te vormen expertteam voor Huntington bestaat uit professionals uit Huntingtonteams van zowel Noorderbreedte als Patyna. Het doel van het team is kennisuitwisseling en het delen van ervaringen, ook met andere Huntington expertisecentra in Nederland.

Directeur-bestuurder Saskia van Opijnen van Noorderbreedte ziet de samenwerking als een verrijking voor de Huntingtonzorg in Noord Nederland: ,,Door elkaars expertise bij elkaar te brengen, vergroten we onze kennis en verbeteren we de wijze waarop de ziekte behandeld kan worden.” Zij vult aan: ,,Op deze manier willen we borgen dat cliënten uit onze regio voor goede Huntington zorg niet naar elders hoeven af te reizen”.

Volgens bestuursvoorzitter Johan Krul van Patyna geeft deze samenwerking alleen maar kansen: ,,We brengen onze expertise samen en gaan versnippering van kennis tegen. Hier is de Huntington-cliënt in Noord Nederland alleen maar beter bij geholpen.”

De ziekte van Huntington is een erfelijke ziekte die langzaam bepaalde delen van de hersenen aantast. De symptomen lijken op een combinatie van ALS, Alzheimer en Parkinson. In Nederland lijden zo’n 1.700 mensen aan de ziekte van Huntington. Er zijn geen medicijnen om de ziekte te genezen.