Basilica-avond Titus Brandsmaparochie op 4 oktober

BOLSWARD - De Zalige Titus Brandsmaparochie viert in de Sint Franciscusbasiliek in Bolsward op donderdag 4 oktober het patroonsfeest met een basilica-avond. Deze avond begint om 19.00 uur met een plechtige eucharistieviering in de basiliek waarin pastoor Bultsma zal voorgaan. Aansluitend op de H. Mis staat er koffie en thee klaar in de Maria van Sevenwoudenzaal.

Om 20.30 uur verzorgt Sipke Draisma een inleiding over de spiritualiteit van de Orde der Predikheren: de Dominicanen. Hij doet dit aan de hand van quizvragen. Naderhand, rond 21.30 uur, is er gelegenheid tot napraten en onderlinge ontmoeting.

Het is onder andere in Jeruzalem de gewoonte dat de Minderbroeders hun stichter Franciscus samen met de Dominicanen vieren. Ondanks de verschillen bestaat er grote verwantschap tussen beide religieuze families.

Zowel de orde van Franciscus als die van Dominicus, de predikbroeders, stammen uit dezelfde periode en reageerden beide op de geestelijke noden van die tijd. Beide hebben vanaf hun oorsprong grote invloed uitgeoefend op het pastoraat in de parochies als ook op de studie van de theologie op seminaries en universiteiten.

Drs. Sipke Draisma is lekendominicanen en als communicatieadviseur werkzaam bij De Zalige Zalm te Deventer. Daarvoor was hij jarenlang pastoraal werker in het bisdom Groningen-Leeuwarden, onder andere in de Zalige Titus Brandsmaparochie, en tevens perschef van dit bisdom. Zijn loopbaan begon hij bij de Radio waar hij voor de KRO verslaggever was.

Opgave is niet nodig.