Eindelijk over ‘Lytse farwegen’

EASTEREIN - Boeren, sponsoren, vrijwilligers, de Fûgelwacht en omwonenden vierden zaterdag dat de vaarten tussen Easterein, Hidaard en Hartwert gehekkeld zijn.

In juni zijn de vier dorpen -ook Reahûs was betrokken- begonnen met het opschonen van vrijwel dichtgegroeide vaarten. Middels een hekkelproject werd 20 kilometer vaarweg opgeschoond. Dit project is met steun van het Iepen Mienskipsfûns en via crowdfunding tot stand gekomen. De vier dorpen hebben in 2016 de handen ineengeslagen om de vaarten op te schonen zodat kleine motorbootjes en sloepen weer kunnen varen.

Door het opschonen zijn ook nieuwe routes -de Lytse farwegen- ontstaan voor omliggende dorpen als Wommels, Burgwerd maar ook voor Bolsward en Sneek. Komend najaar wordt er gewerkt aan de bewegwijzering en worden in de dorpen aanlegsteigers gecreëerd. Zaterdag werd gevierd dat de vaarten schoon zijn. Met een aantal pramen voeren betrokkenen onder het genot van een natje en een droogje de route.