Veel remises bij schaakclub Westergoo

BOLSWARD - Het was druk tijdens de jongste clubavond van schaakclub Westergoo te Bolsward. Liefst 21 personen kwamen naar het bovenzaaltje van het Convent. Dat het ’oneven’ was werd door wedstrijdleider Boomsma handig opgelost. Hij speelde simultaan tegen Feenstra en Hylkema en won beide partijen. Voor het overige veel remises.

De Jong sloot vroeg vrede met Leeverink en Jan Nota en Cees Banning toonden ook respect voor elkaar door tot een snelle remise te besluiten. Taeke Bergsma en Hessel van der Pal kwamen ook tot een puntendeling, net als Hageman en Stornebrink. Jappie de Leeuw ging dieper. Hij speelde tegen Tsjesse Bonnema en ging voor de volle winst, hetgeen na een een foutje van zijn tegenstander ook lukte.

August Niemarkt en Frans Smit speelden een mooie pot met wisselende kansen. Niemarkt toonde zich uiteindelijk het koelbloedigst en won. Tine Stapersma versloeg haar buurtgenoot Altena, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Piet Sikma en HarmJan Dijkstra speelden voor de knockout-competitie. Dijkstra verzuimde zo bleek uit de computeranalyse rond de twintigste zet naar winst af te wikkelen. Zijn aanval strandde en uiteindelijk moest hij dat bekopen met een nederlaag. Sikma speelde solide en als hij dit niveau weet te handhaven zal hij meer Westergooers slachtofferen.

De Boer en Dölle namen ruim de tijd voor hun partij. Lang bleef in materieel opzicht alles in evenwicht, maar toen de avond vorderde kreeg Dölle langzaam het betere van het spel en subtiel wist hij af te ronden naar winst.

Volgende week staat de eerste externe wedstrijd op het programma.