INGEZONDEN | Laat het park het park

Merel Witteveen en zowaar al enige aanhang wil een ‘beweegtuin ‘ in of van het Bolswarder stadspark maken. Dat is het al, maar een wens is nu daar zoveel mogelijk extra fysieke voorzieningen voor te maken. Daar zijn vraagtekens bij te plaatsen.

Bewegen, vermaak, ontmoeten van anderen is van belang, echter hulpmiddelen daarvoor zoals nog meer sportvoorzieningen en statische speeltoestellen die de fantasie niet erg stimuleren zijn er al overal in de stad. Er is veel aandacht voor sport en spel, vertier of evenementen en als het niet in Bolsward is dan is er wel wat in de buurt.

Kunnen we ook eens blij en tevreden zijn met wat er is , niet altijd meer te willen, ook eens een keer te kiezen voor pas op de plaats ? Zoals voor het park. Er is daar van alles te doen al moeten er misschien wat ogen open. En als je het karakter van het kleine kwetsbare park wilt behouden moet je het niet vol zetten met apparaten.

Gelukkig ziet Merel ook graag botanische beplanting in de stadstuin en wil de gemeente het oorspronkelijke van het park meer terug. Dat zou tenminste passend zijn. Voor jong en oud.

Obe van der Meer.