‘Kliederkerk’ over thema vriendschap

BOLSWARD - Speciaal voor de jongere kinderen van 1 tot 10 jaar organiseert de Martinikerk zogenaamde ‘kliederkerkdiensten’. Dit is een nieuwe vorm van kerkdiensten waarin het jonge kind het bijbelverhaal hoort, maar ook beleeft.

Overal in Nederland ontstaan deze Kliederkerken, in Bolsward bestaan deze al tien jaar. Een Kliederkerk duurt ongeveer drie kwartier. De kinderen mogen op de grond zitten (op de kussens) of op schoot of even wandelen. Ze zingen samen met het Martinikinderkoor. Ook kijken en luisteren ze naar een Bijbelverhaal en doen daar ook iets mee.

Op 14 oktober om 16.00 uur is de volgende Kliederkerk in de Martinikerk. Dan wordt ingehaakt op het thema van de Kinderboekenweek: ‘vriendschap’. De (groot-)ouders zijn ook van harte welkom.