Volgende Vitaloo-hoofstuk: verkopen of sluiten?

BOLSWARD - Het volgende hoofdstuk in het steeds dikker wordende Vitaloo-dossier dient zicht aan. Belangrijkste opties lijken verkopen of sluiten. Volgende week staat het punt op de agenda van de commissie Boarger en Mienskip.

Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: de overeenkomst met Optisport Bolsward BV opzeggen voor 1 januari 2019. Het contract met de huidige exploitant loopt twee jaar later af, maar wettelijk gezien moet de gemeente voor het nieuwe jaar een besluit nemen, anders wordt deze automatisch met vijf jaar verlengd. En die optie geniet bepaald niet de voorkeur van het college. Het betekent overigens niet direct sluiting van het zwembad. Daarover later meer.

Wethouder Mark de Man -hij verving de destijds zieke Gea Wielinga- opteerde al tijdens de raadsvergadering van begin april voor het afstoten van Vitaloo. Dalende bezoekerscijfers, een ‘teveel aan zwemwater’ in de omgeving en, bovenal, het niet rond krijgen van een structurele bezuiniging van 100.000 euro noemde hij als belangrijkste argumenten. De Man kreeg een half jaar geleden nul op het rekest. Althans: een meerderheid van de raad vond dat meer onderzoek noodzakelijk was. Dat kwam er, en de resultaten daarvan zijn nu bekend.

Na een rapport, uitgevoerd in opdracht van het college, is de conclusie en de wens van b en w min of meer dezelfde: de overeenkomst met Optisport opzeggen. Zij ziet geen verbetering in de eerder genoemde punten. Dat houdt in dat er in de twee jaar tussen opzegging en daadwerkelijke beëindiging van het contract (1 januari 2021) nog ruimte is om te blijven zoeken naar een definitief besluit. Verkopen of sluiten lijken de belangrijkste opties. In de tussentijd financiert Súdwest het groot onderhoud dat noodzakelijk is om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen.

Drie externe partijen hebben zich gemeld om het zwembad over te nemen. Zij hebben globaal hun plannen van aanpak ingediend, maar kunnen deze niet voor het einde van dit jaar verder uitwerken. Ook in dat opzicht is een extra adempauze welkom.

Eén van die partijen is Optisport, de huidige exploitant. Zij verlangen echter wel dat de accommodatie in goede staat wordt overgedragen. Dat houdt in dat zij eisen dat de gemeente de 1,2 miljoen euro betaalt die nodig is voor het groot onderhoud dat gepleegd moet worden.

Een andere geïnteresseerde is Frank Fennis, een fysiotherapeut uit Bolsward. Hij wil van Vitaloo een multifunctioneel gebouw maken, met behoud van de zwembadfunctie. Verder onder meer ruimte voor horeca, een fitnessruimte, buitenschoolse opvang en een fysiopraktijk. Zijn eis: er moet een extra verdieping op het gebouw.

De laatste speler die zich gemeld heeft voor eventuele overname is Stichting Ons Zwembad. Zij wil het pand de eerste 5 jaar huren van de gemeente en samen een plan maken om het gebouw op te knappen. Na 5 jaar wil de stichting de mogelijkheid hebben om het gebouw over te nemen in de vorm van een afbouw/opbouwfase, voor nog eens 5 jaar, zo valt te lezen in het rapport van de gemeente.

De stichting is strijdbaar, zo laat het weten: ,,Het nieuwe bestuur van de Stichting Ons Zwembad, dat inmiddels een paar maanden actief is, heeft maar één doel voor ogen: het behoud van een overdekte zwemaccommodatie voor de Bolswarders en omstreken.” Om dit zichtbaar te maken is een ludieke actie bedacht. De stichting hangt vanaf het zwembad richting de binnenstad waslijnen met zwemkleding hieraan op. Bijbehorende slogan: ‘Moeten we straks onze zwemkleding aan de wilgen hangen?’. Daarnaast roept de stichting zoveel mogelijk Bolswarders op om woensdag 17 oktober naar de commissievergadering in Sneek te gaan.

Belangrijkste conclusie lijkt vooralsnog: als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college verandert er tot 1 januari 2021 niks aan de huidige situatie.

Wordt vervolgd op 17 oktober.