Samenwerking Palludara en CVO Zuid-West Fryslân moet zorgen voor soepele ‘school-overgang’

SNEEK/BOLSWARD - Stichtingen Palludara en CVO Zuid-West Fryslân starten een intensieve samenwerking. De basisscholen van Palludara en de scholen voor voortgezet onderwijs, onder meer het Marne College in Bolsward, van CVO Zuid-West Fryslân slaan de handen ineen om hun leerlingen betere onderwijsmogelijkheden te bieden en bij te dragen aan kansengelijkheid.

Het gebeurt niet vaak dat basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs op zo’n grote schaal met elkaar gaan samenwerken. Toch zien Palludara (vijftien basisscholen in Súdwest-Fryslân) en CVO Zuid-West Fryslân de samenwerking als een uitdagende en logische stap. Beide schoolbesturen zijn blij hun langdurige samenwerking tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs te intensiveren. Zij zijn er van overtuigd dat een verticale samenwerking meerwaarde heeft voor het onderwijsaanbod binnen de regio Zuid-West Friesland. Met als doel, het onderwijs voor de leerlingen beter maken.

Bestuurder Berend Kamphuis van het CVO: ,,CVO Zuid-West Fryslân en Palludara zijn geen onbekenden voor elkaar en werken al jaren intensief samen, ik ben daarom blij dat we dit goede contact nog concreter kunnen maken in deze niet vrijblijvende samenwerking”.

Het primair en voortgezet onderwijs werken al lang samen, maar vallen toch vaak terug in oude patronen. Met deze structurele, niet vrijblijvende samenwerking willen Palludara en CVO Zuid-West Fryslân daaraan voorbij. Binnen de samenwerking willen ze het anders doen en het ten behoeve van de leerlingen goed organiseren. Onderwerpen waar de scholengemeenschappen binnen de samenwerking mee starten zijn bijvoorbeeld muziek en Engels. Door de samenwerking kunnen de basisscholen van Palludara gebruik maken van de gevorderde kennis in het voortgezet onderwijs op dit gebied. Joop Fortuin namens de basisschoolkoepel: ,,We willen een kruisbestuiving laten plaatsvinden”.

Daarnaast zal er voor leerlingen in de leeftijdscategorie 10 tot 14 jaar een aanvullend onderwijsconcept worden geïntroduceerd, voor een meer vloeiende overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. Dit start in augustus 2019. De muziek- en Engels projecten zullen al in dit schooljaar starten.

De intensieve samenwerking zorgt voor nog betere doorlopende leerlijnen; een belangrijke voorwaarde voor het succesvol doorlopen van de onderwijsloopbaan tussen 4 en 18 jaar. De kwaliteit van het onderwijs wordt op deze manier versterkt. Dit betekent niet dat leerlingen van Palludara automatisch doorstromen naar een school van CVO Zuid-West Fryslân.

Kamphuis: ,,Ouders en leerlingen hebben zich geëmancipeerd, daar willen wij recht aan doen.” De keuze voor een middelbare school blijft dus liggen bij leerling en ouders. ,,Als het zo is dat, door nu te investeren in deze samenwerking en het aanbod beter te maken, mensen op basis daarvan de keuze maken, dan is dat een mooi bijeffect. Maar, dat is niet de basis van deze samenwerking”.

De komende tijd zullen er binnen de samenwerking meer initiatieven voortvloeien die het onderwijs en de doorlopende leerlijnen zullen versterken.