Zeven ton voor volgende fase herinrichting binnenstad Bolsward

BOLSWARD - Het college van Súdwest-Fryslân heeft in totaal 2,3 miljoen euro over voor de herinrichting van de binnenstad in Bolsward. Voor het volgende project wil het 700.000 euro vrijmaken. Dat valt te lezen in de Ontwikkelagenda 2018-2022 van de gemeente.

De volgende fase in de facelift die het Bolswarder centrum krijgt is, als het aan burgemeester en wethouders ligt, het opknappen van de route van de Snekerpoortbrug tot aan het te realiseren Historisch Centrum Westergo (HCW). Het eindoordeel over dit plan is aan de gemeenteraad.

De beoogde uitvoering van die werkzaamheden is, in het geval de raad akkoord gaat, in 2020. Dit valt samen met de bouw van het HCW, waarvan gehoopt wordt dat deze in mei van dat jaar klaar is.

Eerder dit jaar stelde de gemeente al budget beschikbaar voor de herinrichting van het Broereplein en de uitbreiding van het parkeerterrein ‘t Oordje, waar op dit moment aan gewerkt wordt. Die twee investeringen kostten Súdwest 332.000,- euro. Ook de Appelmarkt en het Grootzand kregen al een metamorfose.

De bedoeling van het college is om de hele weg door Bolsward, tot aan de Blauwpoortbrug, te herinrichten, maar dan is er nog eens 1,3 miljoen euro nodig. Het is nu aan de gemeenteraad om het geld te reserveren. De Ontwikkelagenda wordt volgende week in commissie Bestjoer & Finânsjes besproken en is op 8 november agendapunt tijdens de raadsvergadering.