Koninklijke Onderscheiding voor Martien Lankester uit Iens

IENS/OOSTERWOLDE - Martien Lankester (69) uit Iens is vrijdag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uitgereikt door burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân.

Dit gebeurde niet binnen de grenzen van De Vries’ gemeente, maar in Oosterwolde, in de gemeente Ooststellingwerf, aan het slot van de internationale conferentie Organic Food & Farming.

Lankester ontving de onderscheiding als waardering voor zijn lange staat van dienst op het gebied van de biologische-dynamische landbouw. Hij was oprichter en van 1989 tot 1991 voorzitter van Stichting Soune Groun, een organisatie voor biologische landbouw. Daarnaast was hij van 1989 tot 1992 voorzitter van de vereniging voor Biologische-Dynamische Landbouw en Voeding in diezelfde periode voorzitter van het platform Biologische Landbouw, thans Bionext. Een platform voor activiteiten ter bevordering van de voorlichting over en de afzet van biologische producten. Ook was hij vanaf 1990 die jaar vertegenwoordiger in Nederland en is vanaf 2017 ambassadeur van de International Federation of Organic Algriculture Movements (IFOAM), een wereldwijde overkoepelende organisatie op het gebied van biologische landbouw.

In 1991 richtte Lankester de Stichting Avalon Foundation op. Een organisatie die tot doel heeft in ontwikkelende economieën de biologische sector te versterken en ook projecten op het snijvlak van (biologische) landbouw en natuurbehoud te stimuleren. Tot slot is hij sinds 2005 lid van de raad van Toezicht van Stichting Zorgboerderij Gerbranda-State in Pietersburen waar biologisch-dynamische landbouw centraal staat.

Ook voor De Vries was het een bijzonder moment. Het is haar eerste onderscheiding die ze mocht uitreiken als burgemeester van Súdwest-Fryslân, waar ze twee weken geleden is geïnstalleerd.