COLUMN | Hinderlijke hindernissen

Het valt nog niet mee als je een lichamelijke beperking hebt om centrum van Bolsward enigzins soepel te doorkruisen. En dat is nog zachtjes uitgedrukt.

Dat ondervond ook wethouder Gea Wielinga toen zij onlangs, deels in een rolstoel en deels geblinddoekt, met in haar kielzoog een legertje ambtenaren, raadsleden en ervaringsdeskundigen van de Adviescommissie Toegankelijksbevordering testte hoe obstakelvrij Bolsward is. Niet dus. Het centrum staat vol met hinderlijke hindernissen waardoor je je zelfs als beperkingsvrije burger in allerlei bochten moet wringen om er langs te kunnen. Met een beperking wordt dat een haast onmogelijk klus.

Zo kent Bolsward nergens ribbeltegels waardoor iemand die blind is of een beperkt zicht heeft nauwelijks zijn weg door het centrum kan vinden of weet waar de stoep eindigt en de weg begint. Ook is bij de herinrichting van de Appelmarkt niet gedacht aan een randje langs de gracht waardoor iemand met beperkt of geen zicht te water zou kunnen raken. Verder zijn de toch al krappe stoepen in het Bolswarder stadshart bezaaid met de meest uiteenlopende obstakels zoals reclameborden, rekken met kleding, bankjes, bakken met uitverkoopartikelen, terrasmeubilair, fietsen en fietsenrekken, afvalbakken en geparkeerde auto’s. Veel winkels zijn voor rolstoelers amper toegankelijk. Bovendien zijn veel stoepranden te hoog voor een rolstoel of rollator.

Echt curieus zijn de verkeersborden die bij zebra’s op de stoep staan, maar wel precies in het midden van die oversteekplaatsen. Kortom, er is nog veel werk aan de winkel voor de gemeente om Bolsward obstakelvrij te maken.

Max van den Broek.