Frictie bij Vitaloo: onenigheid tussen Optisport en stichting Ons Zwembad

BOLSWARD - Verder dan politiek gewatertrappel kwam het niet, woensdagavond in de vergadering van de commissie Boarger en Mienskip. Nog geen duidelijkheid over zwembad Vitaloo in Bolsward. Wel kwam een andere zorgelijke ontwikkeling aan het licht: er is sprake van frictie tussen exploitant Optisport BV en de vrijwilligers van Ons Zwembad.

Lees ook: Volgende Vitaloo-hoofdstuk: verkopen of sluiten?

Het zwaard van Damocles dat boven de besluitvorming over het zwembad hangt, zorgt voor onrust en onenigheid. Súdwest-Fryslân heeft de deur open gezet voor geïnteresseerde partijen om een plan van aanpak in te dienen om zo, mocht de gemeente zelf het zwembad afstoten, toch voor mogelijke voortgang te zorgen. Twee van die partijen zijn de huidige exploitant Optisport BV en stichting Ons Zwembad. En dat zorgt voor scheve gezichten. De partijen die elkaar juist moeten versterken, hebben de samenwerking tijdelijk stopgezet.

,,Het feit dat de stichting zelf voor exploitatie opteert maakt de samenwerking niet altijd gemakkelijker”, sprak locatiemanager Syds Homan tijdens de commissievergadering. ,,Daarmee hebben we een directe concurrent in huis.”

Die conclusie trok ook Janneke Reitsma, voorzitter van de stichting. ,,Op dit moment loopt de samenwerking stroef”, antwoordt ze op een vraag over het huidige contact met Optisport. ,,Wij hebben een plan van aanpak ingediend, daardoor zien zij ons als concurrent. Maar wij willen graag door om het zwembad leefbaar te houden.”

Een onwenselijke ontwikkeling, zo lijkt het. Immers: de stichting zou met de invulling van zestig uren vrijwilligerswerk helpen om een jaarlijkse bezuiniging van een ton te realiseren. Een afspraak die de gemeente jaren geleden al maakte. Dat de uitvoering daarvan bepaald niet soepel loopt, is al langer bekend.

Wel zijn de verschillen groot over het aantal uren dat wél daadwerkelijk door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Ons Zwembad spreekt van invulling van driekwart van het afgesproken aantal, Optisport komt met een percentage dat onder de twintig ligt. Een meer dan belangrijke nuance, meent Homan: ,,Het aantal uren dat niet door vrijwilligers wordt ingevuld, kunnen wij declareren bij de gemeente. Als zij spreken van 75 procent en wij komen niet verder dan 11,5 uren dan kom je op een punt dat de gemeente vragen gaat stellen.”

De stichting was volgens Homan te gretig met het naar buiten brengen van deze, in zijn ogen, verkeerde informatie. Via Facebook maakte Ons Zwembad hun bevindingen en plannen -en eerder genoemde cijfers- bekend. Dit schoot bij Optisport in het verkeerde keelgat. ,,Dat was echt een zwaarwegend punt”, aldus Homan. ,,We hebben het contact tot nader order opgeschort”. Een gezamenlijk actiedag, die zondag zou plaatsvinden, is daarom geannuleerd.

Daarmee gooit hij de deur overigens niet definitief dicht. ,,We hebben afgesproken om op zeer korte termijn met elkaar in gesprek te gaan om de lucht te klaren en te kijken hoe we de samenwerking kunnen voortzetten.”

Dat gesprek gaat Stichting Ons Zwembad graag aan, zo laat vrijwilligerscoördinator Jacob de Groot weten. Al is het maar om duidelijkheid te scheppen. ,,Ik heb wel vrijwilligers die ik kan inzetten, maar dan moeten we toch eerst om tafel.”

De Groot en zijn mede-bestuursleden reageerden met verbazing op de cijfers die Optisport overlegde tijdens de commissievergadering. ,,Ik snap de redenatie, maar we hadden wel in gesprek kunnen gaan. Dat hun cijfers anders waren, dat wist ik niet.”

Deze onverwachte wending is het gevolg van de aanhoudende onduidelijkheid die aan het Vitaloo-dossier kleeft. Daarover zijn Ons Zwembad en Optisport het wel eens. ,,Het is lastig om je te committeren aan iets wat geen duidelijk einddoel heeft”, geeft Homan als mogelijke verklaring voor het uitblijven van de vrijwilligersinzet. Hij baalt van de uitkomst van de vergadering tussen de commissieleden. ,,Er is geen harde toezegging gedaan. Hoeveel zin heeft het bijvoorbeeld om een volledig plan van aanpak uit te werken? Er is niet één partij die zich uit durft te spreken.” Als het nog bij twee jaar voortkabbelen blijft, vreest Homan voor een ‘sterfhuisconstructie’. Hij verwacht dat ouders wel twee keer zullen nadenken voordat ze hun kinderen op zwemles doen in Bolsward en voorziet bepaald geen stijgende lijn in bijvoorbeeld de verkoop van jaarabonnementen zolang de sleur van onzekerheid aanwezig is.

De Groot omschrijft het als ,,geen winst en geen verlies”. ,,Maar er is nog steeds geen duidelijk besluit”, vindt ook hij.

En dus zijn alle betrokken partijen na woensdagavond geen steek verder. Op 8 november wordt de kwestie met de gehele raad van Súdwest-Fryslân besproken. Mogelijk volgt dan een stroomversnelling in iets dat zich tot dusver laat omschrijven als stilstaand water.