Witmarsum ‘jout gjin krimp’

WITMARSUM - De voorstelling ‘Wy jouwe gjin krimp!’ is het laatste grote project onder de Culturele Hoofdstad-vlag in Witmarsum. Vanaf volgende week staan zes uitvoeringen op de rol.

Het woord ‘mienskip’ is dit jaar veel gebruikt, maar in het geval van ‘Wy jouwe gjin krimp!’ is dat niet zonder reden. Bijna honderd dorpsgenoten werken mee aan de voorstelling en de schrijver, Wim Beckers, trok zich letterlijk terug op een soort schip. Hij maakte twee weken lang gebruik van de ‘skriuwersarke’ van de in 2001 overleden schrijver Rink van der Velde.

Beckers had een hoofd vol ideeën, losse flodders en mogelijke scenes, maar een verhaal had hij tot dan toe nog niet. In de ark op De Veenhoop ijsbeerde hij zich in het voorjaar van 2016 een slag in de rondte, tot zijn oog viel op het boek ‘Doarp sûnder takomst’ van Paulus Akkerman uit 1965. Het boek gaat over een dorp dat te klein is om levensvatbaar te zijn, waarin overheden niet meer willen investeren. Bijzonder actueel, zo dacht Beckers. De ark hing inmiddels vol met geeltjes met daarop de hersenspinsels van Beckers, maar na het lezen van het boek vielen deze op hun plek. ,,Dat boek heeft mij getriggerd. Er wordt veel geschreven over krimp, maar je kunt het ook ombuigen tot kans. Je kunt wel blijven afgeven en er niks aan doen, maar dan gebeurt er ook niks.”

Die gedachtegang blijkt de leidraad in het toneelstuk. Hij kreeg verder één opdracht mee: de drie iconen van Witmarsum moeten in het stuk verwerkt worden. Gysbert Japicx, Pim Mulier en Menno Simons komen zodoende op één of andere manier terug in de voorstelling.

Via workshops trachtte hij zijn dorpsgenoten bij het project te betrekken. Decor- en kledingstukken ontwerpen, bijvoorbeeld. Ook aan de jeugd is gedacht. Zij werden eerder dit jaar al uitgedaagd goed naar hun dorp te kijken. Wat is goed? Wat kan beter? Zij presenteerden hun bevindingen begin juli in het klaslokaal. ,,Er wordt nu gekeken wat we met sommige van die ideeën kunnen”, weet Beckers.

Aan het stuk doen een aantal van die basisschoolleerlingen mee, maar bijvoorbeeld ook beide korpsen. Een fraaie kruisbestuiving van alle Witmarsumers. Jong en oud. Het geheel staat onder regie van Eline de Vries van Tryater. De taak van Beckers zit er op, al doet hij zelf ook mee in de voorstelling. ,,Dat was niet de bedoeling, maar ze konden geen gitarist vinden.” Voor de locatie werd een boerderij net buiten het dorp gevonden.

Spannend vindt de schrijver het wel. ,,Ik ben geen toneelschrijver. Normaal schrijf ik liedjes. Dit is heel wat anders. Ik hoop dat het uitverkocht raakt, maar voor mijn gevoel is het al geslaagd”, besluit Beckers.

Het verhaal

‘Wy jouwe gjin krimp!’ gaat over een klein dorp dat langzaam maar zeker leegloopt en waar de leefbaarheid afneemt. Overheden hebben besloten niet meer te investeren in dit kleine dorp. Dorpelingen moeten zichzelf maar zien te redden. Er ontstaat een tweedeling tussen inwoners die het zinkende schip willen verlaten en zij die de schouders eronder willen zetten om er met z’n allen wat van te maken.

Het is ook een voorstelling over liefde, de liefde tussen de jonge Kees en Lyske. Ze zijn stapelgek op elkaar op elkaar, maar Lyske moet misschien verhuizen naar de grote stad. Bedreigt de krimp de liefde tussen Kees en Lyske?

De voorstelling is op 1,2,3,7,9 en 10 november te zien in de boerderij aan de Van Camminghaweg 40 in Arum.