Van Haans en Grytsy tot Doarnroaske: zeven beroemde sprookjes vertaald in ‘t Bolswarders

BOLSWARD - Hoe zouden de sprookjes van de gebroeders Grimm klinken in het Bolswarders? Hans en Grietje worden dan Haans en Grytsy en Doornroosje laat zich vertalen als Doarnroaske. Vanaf zaterdag zijn zeven verhalen te lezen in de taal van ‘oos stadsie’.

‘An'e raan fan ut bos woande un arme houthakker met syn frouw en syn twee kynders. Ut jonkje hite Haans en ut meiske hite Grytsy’, om maar eens een vertaalde openinszin van één van de wereldberoemde sprookjes aan te halen.

De verhalen maken onderdeel uit van een grotere bundel: ‘Sprookjes fan Grimm in ut Stadsfrys’. Deze wordt dan weer uitgegeven in het kader van de ‘Dach fan ut Stadsfrys’, die zaterdag plaatsvindt in Franeker. Anne Popkema van Taalburo Popkema nam het initiatief om vijftig sprookjes over te zetten in de dialecten van zeven steden waar het stadsfries gesproken wordt. Naast Bolsward en Franeker zijn dat Leeuwarden, Dokkum, Harlingen, Sneek en Stavoren. Zeven steden, zeven sprookjes per stad. Voor nummer vijftig werd in samenwerking met de Leeuwarder Courant een wedstrijd uitgeschreven.

Voor Bolsward nam Dicky Bosma-Faber zes vertalingen voor haar rekening, Aggie van der Meer zette één sprookje over. ,,Gewoon op gevoel met ‘t Frysk als houvast”, vertelt ze over haar werkwijze. Er is immers geen ‘Groene Boekje’ voor het Boalserters en de Dikke Van Dale is ook niet bepaald behulpzaam. Maar als geboren en getogen Bolswarder én als fervent sprookjeslezer, was deze klus op haar lijf geschreven. ,,Het was hartstikke leuk, en ik kende ze allemaal. Maar ik wilde ‘t wel direct vanuit het Duits doen. Dat is mijn favoriete taal. En anders krijg je een vertaling van een vertaling.”

Het was voor Bosma-Faber een mooie kans om haar verschillende passies te combineren. ,,Ik heb veel met taal en met schrijven”, zo vertelt ze. En de eerder genoemde voorliefde voor sprookjes is ook echt zichtbaar in de enorme boekenkast in haar woonkamer.

Ze was dan ook blij dat Aggie van der Meer aan haar dacht toen de initiatiefnemers in eerste instantie bij Van der Meer aanklopten. De schrijfster had geen tijd om meer dan één sprookje te doen en speelde de bal door naar Bosma-Faber. De twee kennen elkaar al langer (,,we hebben een goeie klik”) en zo dacht Van der Meer dat ze aan Bosma-Faber wel een geschikte kandidaat had. Die gedachte bleek een juiste. ,,Ik heb het in ongeveer zes weken gedaan”, vertelt de Bolswardse over de lengte van het project. Zaterdag wordt het eerste exemplaar van ‘Sprookjes fan Grimm in ut Stadsfrys’ overhandigd aan Commissaris van de Koning Arno Brok, daarna is het 220 pagina’s tellende boek te koop in de boekwinkels.