COLUMN | De maat is vol

Bolsward vindt het genoeg. De bewoners zijn er klaar mee. Het moet nu eindelijk maar eens afgelopen zijn met de herrie die door het voortrazende verkeer over de Kruiswaterbrug in de A7 wordt veroorzaakt. Om over de fijnstof en de hinder voor het verkeer en de scheepvaart zelf als de brug open of dicht is nog maar niet te spreken.

De weg met brug loopt zo dicht langs de stad dat de overlast in de hele stad te merken is. Er wordt al vele tientallen jaren gepraat over een oplossing. Die is overigens wel bekend: een aquaduct. Maar ja, dat kost geld en dan weet je het wel. Als verschillende overheden daar over gaan, zoals in dit geval de gemeente, de provincie en Rijkswaterstaat, dan blijft het meestal bij praten.

Jammer voor Bolsward en de gezondheid van de Bolswarders, maar tot op heden heeft iedereen de hand op de knip gehouden. Dat daarbij de door diezelfde overheden ingestelde regels zoals geluidsnormen royaal worden overschreden door de rammelende brug en het remmende en optrekkende verkeer, dat boeit diezelfde overheden dan ineens niet zoveel meer. Maar de maat is vol voor de Bolswarders. Die nemen het heft nu zelf in handen.

Daartoe is de Stuurgroep Aquaduct Bolsward opgericht en die gaat alle maatschappelijke organisaties, belangengroep, burgers en de politiek mobiliseren om nu eindelijk eens van die brug af te komen. Een echt burgerinitiatief dus. Je zou zeggen dat de overheden dat met goed fatsoen niet kunnen negeren.

Max van den Broek.