CDA verbaasd over late ontheffingsverlening Strontweek Workum

WORKUM - Vorige week werd voor de 45e keer de Strontweek georganiseerd in Workum. Deze keer voor het eerst onder de vlag van het Unesco Werelderfgoed. Pas de vrijdag hiervoor, laat in de middag, werd door het ministerie de ontheffing voor de visserij verleend en verstrekt. Dit heeft tot veel onrust onder de organisatie en deelnemers geleid want het was tot op het laatste moment niet duidelijk of dit belangrijke cultuurhistorische evenement wel doorgang kon krijgen.

De CDA Statenfractie wil van de provincie weten hoe het kan dat, na maanden van voorbereiding door de organisatie en het voldoen aan alle eisen en extra vrijwillige maatregelen, de ontheffing voor de visserij van de Strontweek pas op het allerlaatste moment werd afgegeven. Ook vraagt de fractie of en hoe de provincie ervoor kan zorgen dat de procedure voor dit bijzondere evenement in het vervolg vlotter kan verlopen, bijvoorbeeld door de organisatie daarbij meer te begeleiden en het in Den Haag aan te kaarten.

De Strontweek bestaat uit vier maritieme evenementen die alle vier met wind en water te maken hebben. De Strontrace tussen Workum en Warmond, het beurtveer tussen Workum, Amsterdam en een aantal andere IJsselmeerhavens, de Visserijdagen en het muziekfestival Liereliet. Een evenement waar veel vrijwilligers bij betrokken zijn. Voor het evenement rondom de visserij van eertijds is ontheffing nodig van het ministerie.