Wethouder Wielenga start vrijwilligerswervingsactie voor nieuwe Rolpeal

WORKUM - Wethouder Gea Wielenga geeft dinsdagavond het officiële startsein voor de vrijwilligerswervingsactie voor de nieuwe Rolpeal in Workum. Wielinga pleegt het eerste telefoontje van een heuse belactie die wordt opgezet om onder meer de horeca, het beheer en de receptie van het in aanbouw zijnde sportcomplex van voldoende mankracht te voorzien. Vervolgens worden worden de leden van alle sportverenigingen in Workum gebeld met de vraag of zij zich willen inzetten.

(Lees hier meer over de realisatie van de nieuwe Rolpeal)

De werkgroep vrijwilligers heeft in een beleidsplan nauwgezet uitgewerkt op welke positie en voor welke activiteiten ‘handjes’ nodig zijn. Op basis van dit plan wordt nu de wervingscampagne ingezet. Het sportcentrum wordt deels door betaalde krachten en deels door vrijwillige inzet gerund.

,,Al veel inwoners uit Workum en omgeving hebben eerder aangegeven een steentje bij te willen dragen in het, nu nog in aanbouw zijnde, prachtige nieuwe sportcentrum. Om deze nieuwe maatschappelijk voorziening te kunnen exploiteren hebben we veel vrijwilligers nodig. Hiervoor heeft het Stichtingsbestuur van De Rolpeal ons gevraagd om een plan uit te werken”, zegt Sandra van Tuinen. Van Tuinen is één van de kartrekkers die zitting heeft genomen in het campagneteam.

,,Wij vinden het belangrijk dat de vrijwilligers in het nieuwe sportcentrum zich als een vis in het water gaan voelen. We willen de uitstraling in ons sportcentrum hebben ‘voor en door inwoners’. Het gevoel van (mede)eigenaarschap is daarbij van belang”, geeft Lammert Fopma, de voorzitter van Stichting Exploitatie De Rolpeal aan. ,,Daarbij is het natuurlijk belangrijk dat het sportcentrum professioneel wordt georganiseerd. We hebben, naast het stichtingsbestuur, daarom een schil van betaalde krachten met daaromheen vele vrijwilligers. Ik ben er als voorzitter trots op dat al zoveel mensen hun steentje willen bijdragen. Wat we voor en door de inwoners uit Workum en omgeving gaan presteren zal de samenleving een ‘boost’ geven, daar zijn we van overtuigd.”