Humanitas Zuidwest Friesland kampt met vrijwilligerstekort

REGIO - 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Omdat de zorg zich over het algemeen op bekenden richt, vinden deze mantelzorgers hun werk vaak vanzelfsprekend, maar dat hoeft het niet per se te zijn.

Met verschillende projecten, zoals ‘Stand-by’ en ‘Maatjes’ geeft Humanitas Zuidwest Friesland deze mensen een steuntje in de rug. De afdeling kampt echter met een tekort aan vrijwilligers voor beide projecten en kan daardoor niet voldoen aan de vraag.

Een vrijwilliger van Stand-by vervangt een mantelzorger op afgesproken tijden, zodat de mantelzorger iets voor zichzelf kan doen. Bij het Maatjesproject gaat een vrijwilliger samen met een deelnemer op stap, zodat de deelnemer nieuwe contacten op doet en weer zelfvertrouwen krijgt.

Theo (vrijwilliger Stand-by) heeft al op diverse adressen steun kunnen bieden. Op dit moment onderneemt hij activiteiten met iemand die door ziekte moeilijk alleen kan zijn. Ze gaan bijvoorbeeld samen tuinieren. Zijn vrouw heeft dan even tijd voor haarzelf.

Saskia (vrijwilliger Stand-by) bezoekt regelmatig een mevrouw om samen een kopje thee te drinken of een boodschapje te doen. Deze mevrouw vindt dat erg gezellig omdat ze zich soms eenzaam voelt. Haar naaste familie vindt het een geruststellende gedachte dat Saskia regelmatig om het hoekje kijkt.

George (vrijwilliger Maatjesproject) geeft aan dat hij zoveel mogelijk met z’n maatjes naar buiten gaat. Een wandeling, koffiedrinken buiten de deur, even weg van de plek waar ze altijd zijn. Dat vergt weleens wat overredingskracht, maar uiteindelijk lukt het altijd. Mensen vinden het fijn om contact van ‘mens tot mens’ te hebben in plaats van met een professional.

Volgens Theo is het een prettig idee dat de coördinatoren van Humanitas Zuidwest Friesland zowel contact hebben met de vrijwilligers als met de deelnemers. Er is altijd ruggespraak mogelijk.

Aanmelden als vrijwilliger kan onder meer via de site humanitas.nl/afdeling/zuidwest-friesland.