Project Muziek voor Volwassenen start in Koudum

KOUDUM - De muziekverenigingen Nij Libben uit Koudum en De Lytse Súdwesthoeke starten met het project Muziek voor Volwassenen.

Het project is zowel bedoeld voor mensen die ooit muziekles hebben gehad en een instrument bespeeld hebben, als voor geïnteresseerden die willen beginnen met muziekles. Er worden tien lessen gegeven door dirigent Guus Pieksma uit Sneek. De lessen worden kosteloos aangeboden door de beide muziekverenigingen. Na de lessen worden afgesloten met een feestelijk concert op 9 februari 2019.

De eerste les is op zaterdagmiddag 10 november van 15.30 tot 17.30 in De Klink in Koudum. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via lytsesudwesthoeke.nl.