Leerlingen Sint Maartenschool op ‘t pluche in raadszaal Súdwest

BOLSWARD/SNEEK - Een ongebruikelijke zetelverdeling, maandagochtend in de raadszaal in Sneek. Op het pluche waar normaal gesproken de raadsleden plaatsnemen, zaten nu voornamelijk leerlingen van de Sint Maartenschool.

,,Wat zitten die stoelen lekker!”, is één van de eerste reacties als de groep plaatsneemt. Een viertal (jonge) raadsleden voegt zich tussen hen. PvdA’er Habtamu de Hoop staat qua bekendheid al snel met 1-0 voor: sommigen herkennen hem van zijn werk als Klokhuis-presentator.

Er wordt vakkundig getutoyeerd in de raadszaal van Súdwest-Fryslân: wethouder De Man -voor de gelegenheid plaatsnemend op de burgemeestersstoel- is gewoon ‘Mark’ en ook de overige aanwezigen worden bij de voornaam genoemd.

De Man trapt af met een uitleg over de lokale politiek. ,,Wie is eigenlijk de baas in de gemeente?”, vraagt hij zijn jonge toehoorders. ,,De burgemeester..”, klinkt het weifelend. ,,Eigenlijk is niemand echt de baas”, antwoordt De Man, gevolgd door een korte uiteenzetting over de controlerende functie van de raadsleden op het dagelijks bestuur.

Age Huitema, directeur van de school, vat vervolgens kort samen waarom de groep überhaupt is uitgenodigd. Dat heeft alles te maken met de kleinschalige vorm van politiek die op de school zelf is gebezigd. Leerling Dytmer bracht tijdens een vergadering van de leerlingenraad een aantal suggesties in om de verkeersveiligheid rond de school te verbeteren. Deze werden uitgewerkt en resulteerden onder meer in een tweetal ‘Tút en d’r út-borden’ en een hekwerk. Democratie in het klein met een zichtbaar resultaat. Wethouder De Man had waardering voor de werkwijze en nodigde de leerlingen uit in het gemeentehuis om te laten zien hoe daar gewerkt wordt.

En er was volop ruimte voor vragen. ,,Waarom is er geen McDonald's in Bolsward?”, wilde iemand weten. VVD’er Van der Wal (‘Lianne’, in dit geval) antwoordt dat het niet de taak van de politiek is om te bepalen waar de fastfoodketen zijn filialen neerzet.

Er zijn ook ‘zwaardere’ onderwerpen. Zijn ze bijvoorbeeld niet bang dat het te druk wordt met toeristen in Bolsward, wil Florien weten. Sander maakt zich zorgen over het zwembad en vraagt zich af wat er nodig is om dit voor Bolsward te behouden. Wethouder De Man kan daar geen duidelijk antwoord op geven, aangezien hier nog geen besluit over genomen is. Wel legt hij voor dat ook sluiting tot de opties behoort, maar dat de raad daar ,,donderdag over vergadert.” (De raadsvergadering is inmiddels verplaatst naar maandag, red.)

Ook het spreken en verstaan van het Fries komt aan de orde. FNP’er Tsjerk Bouwhuis geeft zijn antwoorden steevast in het Frysk. Bauke Dam (CDA) wijst de jeugd er op dat er afgesproken is dat de raadsleden hun verhaal zowel in het Nederlands áls in het Fries mogen houden.

Na het kleine vragenuurtje besluit Mark de Man de morgen. ,,Ik hoop jullie nog eens terug te zien”, spreekt hij zijn wens uit. ,,En dan als raads- of commissielid. Er is behoefte aan mensen die de wereld beter willen maken. Zo ben ik ooit ook begonnen. Wie weet zie ik jullie over een paar verkiezingen -want je moet wel achttien zijn- op de lijst en moet ik dan jullie vragen als wethouder beantwoorden.”