Titus Brandsma Museum organiseert lezing Arnold Roozendaal en Marianne van Waterschoot

BOLSWARD - Het Titus Brandsma Museum organiseert de lezing ‘Aan het licht brengen – In dialoog met de werkelijkheid’ door Arnold Roozendaal en Marianne van Waterschoot.

De lezing vindt plaats op vrijdagavond 9 november om 20.00 uur in de Maria van Sevenwoudenzaal naast de St. Franciscusbasiliek aan de Grote Dijlakker in Bolsward. De toegang is vrij.

Een aantal vraagstukken dat naar voren komt: Elke tijd brengt zijn eigen dilemma’s voort. Recht en onrecht bestaan naast elkaar. Het verleden is geen afgerond geschiedenisboek, maar een levende realiteit. Een werkelijkheid, die allerlei signalen afgeeft. Maar hoe bewegen wij ons anno nu naar de toekomst toe? Welke waarden zijn dermate belangrijk, dat wij juist die kiezen als concrete handvatten? Dat zij dienen als richtingwijzers? Gaat het enkel om onze eigen veiligheid of durven wij onze stem te verheffen wanneer ook anderen slachtoffer worden van onrecht? Op welke wijze is Titus Brandsma, heel concreet en nog zo dichtbij, voor ons een bron van inspiratie.

Arnold Roozendaal en Marianne van Waterschoot nemen de bezoekers mee op een verkenningstocht.

De lezing sluit aan bij de wisselexpositie ‘Aartsbisschop tegenover aartsvijand’ die nog tot en met 11 november is te zien in het naastgelegen Titus Brandsma Museum.

Belangstellenden worden verzocht zich aan te melden via e-mail (info@titusbrandsmamuseum.nl) of tijdens openingstijden van het museum te bellen naar 0515 581799.