Duo Rosemont in De Spylder Warns

WARNS - Het ‘Duo Rosemont’ komt zondag met hun voorstelling ‘Deur mijn verschalckte ooghen’ naar De Spylder in Warns. Het concert begint om 14.30 uur. Het Duo Rosemont bestaat uit luitiste Elly van Munster en sopraan Hilde Van Ruymbeke. Ze vertolken 24 Nederlandse en Italiaanse liefdesliederen uit de zeventiende eeuw. De Nederlandse liederen zijn zogenaamde contrafacten, een bekend fenomeen in de zeventiende eeuw. Het zijn teksten van Hooft en Vondel, gezet op bekende melodieën uit die tijd. Daarnaast worden de liederen omlijst door luitsolo’s van de Nederlandse componist Nicolaes Vallet.

De luitiste en sopraan verstaan hun vak, ze brengen met hun kunst de luisteraar helemaal terug naar de tijd van de rederijkers. Luitiste Elly van Munster speelt op diverse authentieke snaarinstrumenten, zoals de 10-korige luit en de 14-korige arciliuto, wat de klankvariatie zeer ten goede komt. De Belgische sopraan Hilde Van Ruymbeke studeerde Solozang aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hilde is gespecialiseerd in muziek uit de vroege barok en 14e-eeuwse muziek. Naast liederen met luit richt zij zich samen met Elly ook op vroeg-Romantisch repertoire, begeleid op gitaar. De gitariste/luitiste Elly van Munster treedt behalve als solist regelmatig op als begeleider van zangers en instrumentalisten en als continuospeler in ensembles (luit en chitarrone). Ook is zij verbonden aan Barokopera Amsterdam.