Aylva State in Witmarsum hijst de regenboogvlag

WITMARSUM - Woonzorgcentrum Aylva State in Witmarsum staat donderdag stil bij het thema diversiteit in de ouderenzorg.

De roze loper ligt uit en de regenboogvlag hangt in top. In de middag wordt het spel 'Wie van de drie' gespeeld met acteurs om het onderwerp op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken.

,,We merken dat homoseksualiteit nog steeds een taboe is bij vele ouderen en dit zien we graag anders”, vertelt Wendy Livsey, teamleider in Aylva State. ,,Daarom willen we dit onderwerp preventief onder de aandacht brengen zodat alle huidige en toekomstige bewoners van Aylva State, welke geaardheid dan ook, fijn bij ons kunnen wonen.”

Aylva State is een locatie van zorgorganisatie Patyna. Het programma wordt georganiseerd in samenwerking met Centrum Tûmba en COC Friesland.