Daltonschool De Blinker bezoekt het Natuurmuseum

BOLSWARD - Twee weken geleden is Daltonschool De Blinker gestart met het thema ‘Water’ met een spannende opening in de ‘Toverschool’. De leerkrachten voerden daarbij een aantal experimenten uit met water.

Vrijdag bezochten leerlingen het Natuurmuseum in Leeuwarden. Ze kregen daar onder andere informatie over de potvis en andere waterdieren. Daarna mochten ze zelf in groepjes het museum verkennen. De kinderen konden zo zelf op zoek naar informatie die past bij hun onderzoeksvraag over ‘Water’.

De Blinker is daarmee een andere manier van werken in geslagen voor de zaakvakken (wereldoriëntatie) op school. In plaats van het aanbieden van losse lessen over geschiedenis, aardrijkskunde en natuur combineren ze de vakken nu op twee vaste momenten in de week binnen een gezamenlijk thema. Binnen het Daltononderwijs wordt dit het werken met ‘Houses & Labs’ genoemd.

Houses & Labs laat kinderen door middel van thematisch werken kennismaken met alle zaakvakken, waarbij taal, rekenen en spelling uiteraard ook aan bod kunnen komen. Hierdoor wordt de betrokkenheid, de motivatie en eigen inbreng van de leerlingen vergroot en gestimuleerd.

Kinderen worden uitgedaagd om zelf na te denken over hun ontwikkeling. Ze worden na een fase van ‘prikkelen’ gestimuleerd om zelf een leervraag te bedenken met betrekking tot het thema. Deze leervraag kunnen ze beantwoorden door zelf informatie te zoeken in door leerkrachten ontworpen Labs (onderzoeksruimte). Vervolgens gaan ze hun leervraag verder uitwerken en volgt er een presentatie in de klas. Er wordt daarbij steeds in de klas (House) besproken hoe iedereen ervoor staat, zodat kinderen ook van elkaar leren.

Daarnaast geven leerkrachten aanvullende instructies en coaching in de klas en volgen er mogelijk lessen van gastsprekers en excursies, zoals naar het Natuurmuseum.