INGEZONDEN | Traptreden Bolsward

Voor ‘beleving’ wilde de gemeente Súdwest-Fryslân de kademuur aan het Marktplein te Bolsward vervangen door een grove houten trap naar de aangrenzende gracht. Daar kwam vanuit Bolswarder organisaties en bevolking commentaar op omdat het plein, met al beperkte ruimte voor markt, terrassen en evenementen, zo nog verder verkleind wordt en de ingreep niet strookt met de status beschermd stadsgezicht.

Ook de welstandscommissie Hûs en Hiem gaf een negatief advies. Maar goed, er werd gepolderd en er kwam consensus. De zittreden zouden, conform de trap bij het stadhuis, opgemetseld worden met gele steen, aldus de gemeente.

Kort daarna lieten bouwtekeningen echter zien dat de gemeente wilde kiezen voor treden van beton. Ondanks tijdige waarschuwingen dat dit niet klopte werd het werk toch zo uitgevoerd. Door bezwaren hiertegen kwam er een gesprek tussen betrokkenen en de gemeente. Wethouder Maarten Offinga bood toen zijn excuses aan en de beton treden zouden weer vervangen worden door gele baksteen, zoals eerder bepaald. Hierna werd door de gemeente nog een poging gedaan ook die afspraak weer ongedaan te maken maar dat kon toen niet meer. Inmiddels heeft wethouder Gea Wielinga Bolsward in portefeuille en zij heeft recent aangegeven dat de trap nu toch weer niet wewijzigd wordt.

We weten allemaal wel dat de trap functioneel is en sommige Bolswarders het wel best vinden zo. Echter, ruimtelijk passend is de voorziening niet. Dáár zou het op zijn minst ook om moeten gaan. Door de gesprekken met de gemeente leek de pijn verzacht te worden maar de gemaakte afspraken en excuses blijken waardeloos.

Obe van der Meer, Bolsward.