Lollum is drie wandelroutes rijker, dwars door het boerenland

LOLLUM - Lollum is drie wandelroutes rijker. Het bijzondere: deze lopen dwars door het boerenland. Zaterdag was de feestelijke opening van het project, waarbij burgemeester Jannewietske de Vries het lint doorknipte.

Kijkend naar het schoeisel van de bezoekers die zaterdagmiddag naar dorpshuis De Nije Haven in Lollum komen, valt een geinig contrast op. De helft van de aanwezigen heeft keurig nette schoenen aan, de andere helft is gewapend met wandelschoenen of met laarzen van huis vertrokken. Het tekent meteen de verdeling van de aanwezigen. Leden van het dorpsbelang, afgevaardigden van de speciaal opgerichte commissie en het korps Asaf zijn in het net. Zij voltrekken het officiële gedeelte van het programma, de rest van de dorpsgenoten hoort het met belangstelling aan. Die middag worden drie nieuwe wandelroutes rond het dorp geopend. Dwars door het boerenland. Daarvoor zijn meerdere één-tweetjes opgezet, zo laat Jan van der Kuur weten. De voorzitter van het dorpsbelang bedankt in zijn openingswoord iedereen die heeft meegewerkt. De leden van de commissie ‘wandelen over boerenland’, maar zeker ook de boeren die hun land beschikbaar stellen. ,,Ik bin grutsk op ús minsken”, rondt hij af. Het is een mooi bruggetje naar het nummer ‘Grutsk’ dat het korps daarna inzet.

Durk Houtsma vervult een dubbelfunctie. Hij legt, als korpslid, zijn instrument neer om vervolgens als commissielid uitleg te geven over het project. Hoe in de dorpskrant een oproep stond voor mensen die een commissie wilden worden. En dat hij zich hier (,,ik bin in rinner”) toe aangetrokken voelde. Houtsma doet vervolgens een virtuele ronde langs de verschillende routes. ,,It rûntsje om De Draai, it leafdespaad”, steekt hij van wal. Instemmend gemor klinkt vanuit de zaal: dat rondje is bij velen wel bekend. De routes varieren in lengte, met een totale afstand van een kleine 8 kilometer. Onderweg staan overal borden geplaatst. De informatie die hierop staat, loopt uiteen van een neergestort vliegtuig in de Tweede Wereldoorlog tot de geschiedenis van de kerk. Ook handig: bij alle hekken zijn opstapjes geplaatst. Houtsma spreekt de hoop uit dat het project als een olievlek uitbreidt. Dat meer boeren hun land beschikbaar stellen.

Van der Kuur neemt het stokje weer over. Hij is verheugd de nieuwe burgemeester van Súdwest-Fryslân, Jannewietske de Vries, te mogen verwelkomen. ,,Dizze lit ik my net ontnimme”, gaat ze in op de invitatie die via dorpencoördinator Theo Bouma tot haar kwam. ,,Ik wol gau yn’e kunde mei de doarpen komme”. Dan lijkt dit, gezien de verschillende samenwerkingen, een goede kennismaking met Lollum. De Vries krijgt de bloemen van de voorzitter van het dorpsbelang, maar ze moet nog wel even in actie, vermeldt Van der Kuur lachend. De routes worden officieel geopend nadat De Vries het lint, dat na een korte wandeling door het dorp zichtbaar is, doorknipt. Daarna vervolgt de stoet haar tocht voor het eerste -korte- rondje Lollum, met burgemeester De Vries voorop.