Súdwest beëindigt contract met zwembad Bolsward, maar wenst ‘maximale inspanning’ voor doorstart

SNEEK/BOLSWARD Een opzegging en een toezegging. Of een toezegging op een opzegging. Of beide. De besluitvorming over zwembad Vitaloo in Bolsward is iets gevorderd tijdens de raadsvergadering van woensdagavond.

De opzegging gaat over het contract met de huidige exploitant Optisport B.V. Dat is per 1 januari 2021 afgelopen en wordt niet verlengd. Het besluit daarover moest voor het einde van dit jaar genomen worden, anders volgde een automatische verlenging van nog eens vijf jaar. Dat was bepaald geen harde noot om te kraken: alle raadsleden waren eensgezind dat dit niet wenselijk was.

De toezegging kwam min of meer in de vorm van een unaniem aangenomen amendement, ingediend door GroenLinks en D66. Die partijen vroegen het college om ,,maximale inspanning" te leveren bij het zoeken naar een nieuwe exploitant om zo een doorstart een zo goed mogelijke kans te geven. Ook dient het college de raad op de hoogte te houden -minstens eens per half jaar- van de vorderingen.

Wethouder Wielinga kon, en dat ligt ook aan de vaagheid van de terminologie, niet te veel beloftes doen wat nou precies bedoeld wordt met die ‘maximale inspanning’. ,,Wij hebben voorgesteld om het contract op te zeggen om een andere dynamiek te creëren", legde ze nog maar eens uit. ,,En dan moeten we zien wat er de komende twee jaar gaat gebeuren. Maar dat moet niet al te passief", vindt ook de wethouder.

Want, en zo werd ook nog maar eens benadrukt door CDA’er Theunis de Vries, het opzeggen van het contract betekent geen sluiting van het zwembad. Het betekent alleen dat de gemeente op de huidige voet niet door wenst te gaan. Een jaarlijkse exploitatiesubsidie van 150.000 euro blijkt simpelweg te weinig. Dit was enkele jaren terug nog een ton meer, maar sinds de bezuinigingen -waar al in 2012 mee ingestemd werd- is het behelpen. De inzet van vrijwilligers om dit te compenseren is vervolgens niet voldoende op gang gekomen, zoals al vaak besproken is.

Maar er lijkt sprake van nieuw elan. Stichting Ons Zwembad staat te trappelen om aan het werk te gaan. ,,Ik heb een hele lijst met vrijwilligers die ik kan inzetten", zei coördinator Jacob de Groot eerder al eens. De stichting was zo enthousiast dat het zichzelf opwierp als geïnteresseerde partij om het zwembad vanaf 2021 te exploiteren. Ook Optisport blijft dat. Dat zorgde voor frictie tussen beide partijen, maar de vrede was snel getekend. Sterker nog: ze vormen nu een gezamenlijk front en gaan samen werken aan een plan van aanpak.

Het is een logische conclusie: het opzeggen van het contract zorgt ervoor dat de markt voor exploitatie vanaf 1 januari 2021 open ligt. Syds Homan, de huidige locatiemanager, maande de politiek al tot enige haast. Hij wenst voor april duidelijkheid. ,,Anders vatten wij het op dat de gemeente wil sluiten", zei hij vorige week nog. ,,Ik zou heel graag duidelijkheid geven over het tijdspad", haakte wethouder Wielinga daarop in. ,,Niet liever dan dat zelfs. Maar wij zijn afhankelijk van anderen en willen ook andere partijen de kans geven. April is wel heel vroeg."

Ook de optie sluiting ligt nog op tafel, mocht zich geen geschikte kandidaat melden. Maar, zo vindt een merendeel van de gemeenteraad, dat zou een verlies voor een stad als Bolsward zijn.

Lianne van der Wal (VVD) deed daarom nog maar eens een herhaalde oproep aan de Bolswarders: ,,Ga vooral zwemmen, ga vrijwilligerswerk leveren. Wij horen vaak het argument dat lastig is om mensen te vinden omdat het onduidelijk is hoe het met het zwembad gaat komen. Wij willen vragen die mindset om te draaien: ga juist vrijwilligerswerk doen, doe je kinderen op zwemles. Zorg dat ’t weer opleeft. Als er dan een marktpartij is die het over twee jaar over wil nemen, is er een goede basis om door te gaan."