Jeugdwedstrijd Frysk damjen in Blauwhuis

BLAUWHUIS - Jeugdhonk SieSa in Blauwhuis was zaterdag het decor voor een toernooi Frysk damjen voor jeugdspelers.

Het was een toernooi in de variant FRYSK!, Fryske damjen met ieder maar vijf schijven. Vijftien jeugdige spelers streden om de prijzen. Zijn speelden acht omlopen en drie verschillende klassen. De C-klasse was er voor kinderen die dit jaar voor het eerst dammen, de B-klasse voor deelnemers met één of twee jaar ervaring en in de hoogste A-klasse speelden dammers die op het punt staan te promoveren van de pupillen naar de jeugd.

In laatstgenoemde klasse was Harmen Jacob Postma uit Waaksens de beste. Hij won, voor Willem Kroon uit Blauwhuis. In de B-klasse werden barrages gespeeld tussen Marcus Kroon en Neeltsje Ykema (1-0) en Watze Anne Postma en Johan Gaastra (1-0) en daarna voor een prijs en premie tussen de winnaars van die partijen: Marcus en Watze Anne (1-0).

Maaike Kroon en Hiske Bos werden eerste en tweede in de C-klasse.

Morgen is in Leeuwarden een groot toernooi voor basisschoolleerlingen.