Bolsward in het duister tijdens donkere decembermaand?

BOLSWARD - Het is donker in Bolsward. In de duistere decemberdagen lichtte het stadscentrum vorige jaren steevast op. De bogen over de gracht, de verlichting in de bomen langs de Appelmarkt en zelfs het stadhuis stond in de spotlights. Dit jaar vooralsnog niks van dat alles. Tot frustratie van de Vereniging Ondernemend Bolsward (VOB).

Niels Engelmoer is bestuurslid van de vereniging én ondernemer. De manier waarop de verlichting in de bomen langs de Appelmarkt sneuvelde, is ronduit knullig. ,,We hebben bij de herinrichting, toen ook de bomen gekapt werden, meerdere malen aangegeven dat daar verlichting van ons in hing. Ondanks die waarschuwingen is het toch kapotgemaakt en weggegooid.” Het voorgestelde compensatiebedrag vanuit de gemeente is lang niet dekkend.

Dan zijn er nog de bogen die over de gracht hingen. ,,De aansluitingen zijn bij de herinrichting onklaar gemaakt”, meent Engelmoer. ,,Daar durft niemand zijn handen aan te branden.” Súdwest gaf bij de metamorfose van de Appelmarkt al te kennen dat het geen voorstander was van de verlichte bogen. ,,Het zou niet van deze tijd zijn”, herhaalt Engelmoer de argumentatie waar de gemeente destijds mee kwam.

De dreigende duisternis werd voorzien, dus werd vanuit de commissie die betrokken was bij de herinrichting van de binnenstad ook een heuse verlichtingscommissie in het leven geroepen. Deze groep stelde een alternatief plan op -zonder bogen- maar dit werd door de gemeente te duur bevonden.

,,Dan gaan we het zelf regelen”, verzucht Engelmoer. ,,Voor de consumenten en de inwoners van Bolsward. Maar het kost ons wel geld.”

De gemeente geeft aan contact te zoeken met de ondernemersvereniging. Ook is Súdwest bezig met een lichtplan voor ‘Bolsward-na-de-herinrichting’.