Basisschoolleerlingen ontdekken science en techniek op Marne college

BOLSWARD - Voor leerlingen van groep 8 van de Sint Maartenschool in Bolsward stonden vorige week bijzondere lessen op het programma. Met twee groepen bezochten zij het Marne college. De ene groep kreeg les in techniek, terwijl de andere groep zich boog over science. Tijdens een volgend bezoek worden de groepen omgedraaid, zodat alle kinderen beide vakken krijgen.

Tussen nu en de kerstvakantie volgen ook leerlingen van De Bron, De Blinker en De Opbouw in Bolsward deze vakken.

Het Marne College maakte een rooster dat alle groep 8-leerlingen uit Bolsward in staat stelt om op deze manier sfeer te komen proeven op een ‘grote’ school. De lessen zijn een reële weergave van een les in het voortgezet onderwijs. Er is gezorgd voor een goede inhoudelijke aansluiting bij de lesstof die de kinderen op hun basisschool volgen in het kader van het programma techniek en wetenschappen.

Vanaf januari wordt de kennismaking voortgezet en gaan de leerlingen ook andere vakken op het Marne volgen, zoals Engels. Ook krijgen ze de gelegenheid om al doende te leren. Ook met basisscholen buiten Bolsward vindt overigens afstemming plaats over de inhoud van lessen Engels op de basisschool, om ervoor te zorgen dat er sprake is van een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs.

Dikkie Alkema, rector van het Marne college: ,,Het is goed om de verbinding te verstevigen tussen de basisschoolleerlingen en onze school. Het is zinvol om ze vroegtijdig kennis te maken met vakken uit het voortgezet onderwijs. Het zou ook hartstikke leuk zijn om bijvoorbeeld een les autotechniek te organiseren en de leerlingen zelf aan een auto te laten sleutelen. Dit soort nieuwe ervaringen vergroot hun wereld.”

Deze lessen zijn een toevoeging op andere vormen van samenwerking die al jaren plaatsvinden. Zo geven leerlingen van de afdeling SDV van het Marne in de decembermaand voorlichting op basisscholen in het kader van de vuurwerkcampagne. Ook vinden er geregeld sport- en spelactiviteiten op de basisscholen plaats, georganiseerd en begeleid door leerlingen van het Marne. Derdejaars vwo-leerlingen die tweetalig onderwijs volgen (TTO) geven Engelse les aan groep 8.

Het Marne college vindt het belangrijk dat de overgang van het basis- naar voortgezet onderwijs niet alleen prettig, maar ook inhoudelijk goed verloopt. Daarom is er afstemming over diverse vakken die na groep 8 vervolgd worden op het Marne. Ook worden er afspraken gemaakt over de overdracht van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van dyslexie.